Parlan

Parlan introduceert HelloID provisioning

Parlan

Parlan

Klant sinds 2020
  • HelloID Provisioning en Service Automation
  • Integratie met meerdere systemen, waaronder Visma | Raet Youforce (HR oplossing)
  • Ondersteunt de geautomatiseerde in-, door- en uitstroomprocessen en service automation.
  • Oplossing is geschikt voor verdere automatiseringsstappen binnen de Parlan organisatie.
Download de HelloID White Paper

Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp, JeugdzorgPlus en Jeugd-GGZ in Noord-Holland. Binnen Parlan is een nieuwe, cliëntgerichte werkwijze doorgevoerd en daarvoor moest de bestaande, gedateerde IT omgeving getransformeerd worden. Belangrijk element daarin is de Identity & Access Management functionaliteit. De bestaande on-premise oplossing moest worden vervangen door een toekomstvaste cloud-based provisioning oplossing. Tools4ever realiseerde dit met HelloID Provisioning en Service Automation.

De 900 professionals ondersteunen jaarlijks meer dan 5000 kinderen, jongeren en gezinnen. Parlan heeft een belangrijke transitie doorgevoerd waarbij de jeugdhulp steeds minder intern plaatsvindt. In plaats daarvan helpt men de jongeren zoveel mogelijk in de eigen omgeving, bijvoorbeeld thuis of op school. Daarbij werkt Parlan intensief samen met een netwerk van lokale en regionale zorgpartners.

De bestaande on-premise IT architectuur was niet voorbereid op deze nieuwe manier van werken. Ron Ploeg, manager ICT bij Parlan, ontwikkelde met zijn team daarom een nieuwe IT visie: “We zochten een IT omgeving waarin de medewerkers overal en altijd hun applicaties en data kunnen raadplegen, en informatie eenvoudig en veilig kunnen delen met zorgpartners. Een cloud-based en mobility-centric IT omgeving, met centraal daarin een cloud-based Identity & Access Management oplossing. HelloID Provisioning bleek hiervoor dé oplossing.”

“HelloID Provisioning was de enige Identity & Access Management oplossing die native cloud-based is ontwikkeld, zonder de beperkingen van on-premise historie. Daarbij werken we al langer met Tools4ever en kennen hen als een ervaren, betrouwbare partner”

Ron Ploeg, Manager ICT bij Parlan

Het belang van provisioning en self-service automation binnen Parlan

Ploeg benadrukt het grote belang van geautomatiseerde user provisioning en service automation processen: “Bij Parlan ligt onze focus volledig op het ondersteunen van jongeren en hun ouders. Onze IT oplossingen moeten onze professionals daarin ontzorgen. We kiezen daarbij bewust voor zoveel mogelijk uitbesteden van IT naar de cloud. Een eigen hooggekwalificeerde demand organisatie bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en geeft richting aan vernieuwingen. De routinematige in-, door- en uitstroomprocessen worden zoveel als mogelijk geautomatiseerd. Ook service verzoeken voor bijvoorbeeld een applicatie of een nieuwe laptop moeten bij voorkeur geautomatiseerd gebeuren.”

Keuze voor een betrouwbare en cloud-native oplossing

Parlan heeft al vroeg ingezet op Identity & Access Management. Voorheen gebruikte men hiervoor het on-premise systeem UMRA van Tools4ever. Via een koppeling met Youforce HR software verzorgde dit systeem voor hun medewerkers automatisch hun accounts, laptops en de benodigde rechten op applicaties en gegevens. In de nieuw ontwikkelde cloud omgeving zocht men ook een toekomstvaste cloud-based provisioning oplossing. Ploeg: “HelloID Provisioning van Tools4ever was daarbij een zeer bewuste keuze. Het is een volwaardige ‘cloud-native’ oplossing terwijl veel leveranciers slechts een ‘cloud-kopie van een on-premise architectuur’ aanboden. Bovendien had Parlan al eerder zeer positieve ervaringen opgedaan met Tools4ever.”

Geautomatiseerde provisioning en self-service processen

De gehele IT transformatie is in een intensieve periode van 3 jaar doorlopen. Waarin het hele IT landschap is getransformeerd van de oorspronkelijk on-premise omgeving naar een cloud-based landschap. Met HelloID is een groeipad afgesproken, waarbij gaandeweg alle bestaande Identity & Access Management processen in de nieuwe omgeving zijn uitgerold. Hiermee is de cloud migratie volledig afgerond en ingericht op de nieuwe werkwijze binnen Parlan. Waarmee men bovendien optimaal is voorbereid op privacy-data wetten als AVG/GDPR en NEN 7510 voor de Nederlandse zorgsector.

Opstap naar verdere proces innovatie

Dankzij de nieuwe cloud-based provisioning oplossing kunnen we als IT demand organisatie verder werken aan onze ambities, legt Ploeg uit: “We kunnen in de naaste toekomst steeds meer processen automatiseren. Zo maken we onze IT zo kosteneffectief mogelijk, ontlasten we onze medewerkers zo goed mogelijk en kunnen we optimaal gebruik maken van nieuwe IT innovaties.”