}

Single password of Single Sign-on?

Eindgebruikers dienen vaak een groot aantal gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. Dit resulteert in ongemak voor de gebruikers, onveilige situaties (omdat eindgebruikers wachtwoorden noteren of eenvoudige wachtwoorden kiezen) en veel calls naar de helpdesk van eindgebruikers die hun wachtwoord zijn vergeten. De eindgebruiker moet het makkelijker krijgen om zijn login credentials te onthouden. Een oplossing is dat alle wachtwoorden in alle systemen hetzelfde zijn en blijven. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een wachtwoord synchronisatie tool, zoals Password Synchronization Manager (PSM).

Wachtwoorden synchroniseren

Wachtwoord synchronisatie zorgt ervoor dat het Active Directory wachtwoord gepushed wordt naar omliggende systemen. De eindgebruiker hoeft dan maar één wachtwoord te onthouden en kan daarmee overal inloggen. Als uw organisatie besluit om aan de eindgebruiker één wachtwoord voor alle systemen en applicaties aan te bieden, is het van belang dat de wachtwoord policy van Windows in lijn ligt met de andere systemen en applicaties. Bijvoorbeeld wanneer het afnemende systeem wachtwoorden met maximaal 8 karakters toestaat, mag het Active Directory wachtwoord ook maximaal 8 karakters hebben. Via een tool, Password Complexity Manager (PCM), kan het complexiteitsniveau van de Active Directory en de omliggende systemen op elkaar worden afgestemd. Echter, kan dit wel als gevolg hebben dat de Windows wachtwoord complexiteit in sommige gevallen lager wordt.

Single Sign-On

Het is niet altijd wenselijk dat de Windows wachtwoordcomplexiteit lager wordt. In dit geval is Single Sign-on een beter optie. Met Single Sign-on is het geen probleem dat applicaties verschillende complexiteitseisen hebben. De inloggegevens van alle applicaties blijven namelijk verschillend. De medewerker hoeft zich echter maar één keer te authentiseren (met de Active Directory gebruikersnaam en bijbehorende wachtwoord) om toegang tot alle applicaties te krijgen.

Office 365: de verborgen beheerlast

Steeds meer organisaties gebruiken Office 365. Logisch, want dit biedt vaak toegevoegde waarde (altijd en overal beschikbaar, collaboratie mogelijkheden, etc.). Ondanks dat Office 365 veel voordelen biedt, creëert het ook een aanvullende beheerlast. Bedrijven moeten dan immers vaak naast Office365 ook nog hun (lokale) Active Directory beheren.

Lees meer

Wat kan een Identity en Access Management (IAM) oplossing betekenen voor uw organisatie?

In veel gevallen hebben organisaties een complexe IT infrastructuur waardoor het moeilijk is om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Bedrijven zijn verplicht bij te houden wie wat en wanneer in het netwerk doet. Zonder een Identity en Access Management (IAM) oplossing is dit een moeilijke en tijdrovende taak. In een IAM-omgeving kunnen organisaties user accounts beheren, eenvoudig voldoen aan audits, wachtwoordbeheer regelen en meer.

Lees meer

hipaa, hkz, iam, identity management, identity and acces management, nen7510, sox, user provisioning, wachtwoordbeheer, wachtwoordmanagement

Service automation: IAM Self Service geïntegreerd in TOPdesk Self Service portal

Bent u al aan de slag gegaan met het Self Service portal van TOPdesk? Dan zijn de voordelen van het gebruik van Self Service ook wel bekend: gebruikers kunnen zelf aanvragen doen, aanvragen worden sneller opgepakt en er is minder rompslomp. Wanneer een gebruiker via het self-service portal een aanvraag heeft gedaan en deze is goedgekeurd, eindigt de aanvraag in een digitale werkorder in TOPdesk. De IT-afdeling moet de user management gerelateerde acties vervolgens nog afhandelen.

Lees meer