ECK iD in combinatie met Identity & Access Management

ECK iD in combinatie met Identity & Access Management

Door: Alexander Verleg

Door: Alexander Verleg, Accountmanager bij Tools4ever

Het onderwijs digitaliseert in rap tempo en er wordt hierbij steeds meer gebruik gemaakt van digitaal leermateriaal. Bij het gebruik ervan loggen leerlingen eerst in waarna verschillende gegevens worden uitgewisseld waarmee de applicatie bepaalt wie de gebruiker is. Bij die gegevensuitwisseling zijn onder meer de schooladministratiesystemen, elektronische leeromgevingen en toegangssystemen van derde leveranciers betrokken. Aangezien deze systemen aan een overvloed van persoonsgegevens beschikken zijn er voor het veilig gebruik van de digitale leermiddelen goede afspraken nodig over privacy en informatiebeveiliging. Hoe gaat Tools4ever hiermee om als leverancier van Identity & Access Management software?

Veilig en betrouwbaar gebruik maken van leermiddelen

Ter bevordering van het gebruik digitale leermiddelen en invoering van elektronisch examensysteem Facet, is het ECK iD geïntroduceerd. Dit is mogelijk gemaakt door een wetswijziging van het Ministerie van OCW: de Wet pseudonimisering leerling-gegevens. Het ECK iD waarborgt de privacy bij de gegevensuitwisseling tussen schooladministratiesystemen en applicaties binnen de Educatieve Content Keten. Het ECK iD is een code die voor elke leerling uniek is, maar niet herleidbaar is doordat andere persoonsgegevens niet meer direct met aanbieders van leermiddelen worden uitgewisseld en het ECK iD apart van andere persoonsgegevens wordt opgeslagen. In de aankomende jaren zal het ECK iD leidend gemaakt worden binnen zowel het PO, VO als MBO.

ECK iD automatisch koppelen aan de juiste persoon

De softwareoplossingen van Tools4ever stellen scholen in staat om het ECK iD toe te passen ter vervanging van de uitwisseling van de diversiteit aan persoonsgegevens in de Educatieve Content Keten. Zodoende wordt er een hoger niveau van privacy gehanteerd, waarbij NAW-gegevens van studenten niet meer inzichtelijk zijn door de aanbieders van leermiddelen. Leerlingen identificeren en authentiseren zich zoals vanouds op het schooladministratiesysteem, elektronische leeromgeving of toegangsportaal, maar op de achtergrond wordt voortaan het ECK iD gebruikt voor deze zelfde processen bij doelsystemen als elektronische leeromgevingen (ELO), distribiteurs en uitgeverijen van digitale leermiddelen. Zo worden de processen rond bestellen, leveren, toegang verlenen, gebruiken en terugkoppeling van leer- en toetsresultaten veiliger.

ECK iD

Verwerking van het ECK iD

De Identity & Access Management oplossingen van Tools4ever zijn in staat om het ECK iD van de door Kennisnet beheerde nummervoorziening te ontvangen en op veilige en wettelijke wijze uit te wisselen met de systemen binnen de keten. In de praktijk betekent dit dat de software zorg draagt voor het geautomatiseerd koppelen van het ECK iD aan de juiste personen en diens account(s). Het ECK iD dient immers zijn weg te vinden naar de applicaties waarvandaan de educatieve content wordt benaderd. De Identity & Access Management oplossingen van Tools4ever beschikt voor dit doel over de mogelijkheid om het ECK iD uit te wisselen met elektronische leeromgevingen en beveiligde opslag ten behoeve van het gebruik binnen Single Sign-On oplossingen zoals ADFS. Om te voorkomen dat het ECK iD bij deze gegevensuitwisseling toch herleidbaar is naar individuele leerlingen is de gegevensuitwisseling hiervan gescheiden van de normale in-, door- en uitstroomprocessen, worden deze niet door onze software opgeslagen en voldoet de verwerking aan de hoge beveiligingsvereisten die door Edu-K zijn gesteld.

Meer weten?

Benieuwd naar alle mogelijkheden van het ECK iD in combinatie met de Identity & Access Management oplossingen van Tools4ever? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Alexander Verleg

Geschreven door:
Alexander Verleg

Alexander werkt als Accountmanager Existing Business bij Tools4ever. Als accountmanager is Alexander verantwoordelijk voor de EDU klanten en ondersteund daarnaast de overige accountmanagers Existing Business.