}

Eén gebruiksvriendelijke digitale werkplek voor iHUB met a&m impact en Tools4ever

Centralisatie, standaardisatie en digitale transformatie zijn actuele onderwerpen, zeker in de zorg. De integratie van verschillende legacy on-premise omgevingen is echter een complexe, tijdrovende en kostbare klus. Zorgorganisatie iHUB – bestaande uit vier organisaties in jeugdhulp, opvoedondersteuning en het speciaal onderwijs – koos er daarom voor om versneld naar de cloud te migreren. Een ambitieus project, zeker aangezien nog lang niet alle kernapplicaties verSaaSt waren en de aanwezige legacy applicaties op meerdere verouderde Citrix omgevingen draaiden. Desondanks is het iHUB gelukt om binnen een jaar al haar applicaties te verSaaSen! Inmiddels is de organisatie gestart met de laatste fase waarin ook het bestandssysteem naar de cloud wordt overgebracht. Daaropvolgend kan Citrix volledig uitgefaseerd worden waarna de medewerkers al hun werkzaamheden via hun persoonlijke digital workspace kunnen uitvoeren.

Tools4ever en a&m impact leverden samen de voorkant van de nieuwe ICT dienstverlening in de vorm van een moderne, digitale werkplek waarin de identiteit van elk van de vier organisaties behouden is gebleven. Deze cloud werkplek heeft, in tegenstelling tot veel zakelijke oplossingen, een intuïtieve interface die aansluit op de werking van sociale media zoals Facebook waar medewerkers privé mee werken. Door de brede kennis en ervaring van a&m impact op het gebied van sociale intranetten kunnen collega’s uit de verschillende organisaties eenvoudig en veilig met elkaar samenwerken en hun kennis delen. Daarnaast biedt de cloud workspace door de krachtenbundeling met de identity & access management expert Tools4ever via één klik toegang tot alle applicaties en documenten waar de medewerker toegang toe heeft. De accounts en rechten van de gebruikers worden straks door de koppeling met het HR-systeem bij detectie van een nieuwe medewerker of een functiewijziging tevens automatisch aangemaakt en ook weer ontnomen zodra de medewerker een andere rol krijgt of uit dienst treedt. Dit alles tegen een kostenniveau dat aansluit bij de zorgsector, die uiteraard zoveel mogelijk geld aan de zorg van cliënten besteed.
De digitale werkplek

Meer weten?

Wilt u weten welke stappen iHUB heeft ondernomen om binnen een jaar van een legacy Citrix omgeving naar een volwaardige cloud workspace te migreren? Of wat de digitale werkplek van a&m impact en Tools4ever voor uw organisatie kan betekenen?
Lees dan de casestudy of neem contact met ons op.

Meer informatie over HelloID: Download HelloID whitepaper

Besparen op multi factor authenticatie

Het belang van informatiebeveiliging is groot, zeker in sectoren waar gegevens van burgers worden verwerkt. Binnen deze sectoren heeft dit onderwerp al jarenlang een focus waar tevens verschillende richtlijnen uit zijn voortgekomen. Voor de zorgsector, waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld, is dit de NEN 7510. Gemeenten moeten op hun beurt voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Binnen het onderwijs bestaat er een Referentie Onderwijs Sector Architectuur (ROSA). Deze richtlijnen zijn allen grotendeels gebaseerd op het internationaal erkende ISO 27001/27002 normenkader.

Lees meer

De sociale digitale werkplek

Vandaag de dag focussen veel organisaties zich op het verbeteren van de productiviteit, onderlinge communicatie, kennisdeling en samenwerking. We zien dan ook een duidelijke toename in projecten die deze doelen nastreven. Tot op heden leidt dit echter vaak tot een onsamenhangend geheel van verschillende softwareoplossingen en portalen of wordt er genoegen genomen met minder dan het beste. Het is echter mogelijk om één overzichtelijk en allesomvattend portaal aan uw medewerkers aan te bieden voor een goede start van elke werkdag, met het gebruik van best-of-breed oplossingen.

Lees meer