}

Blog

Lees hier de laatste IGA-ontwikkelingen

Problemen met user account beheer in cloud applicaties?

Leveranciers van cloud applicaties zijn volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe (business gerichte) functionaliteit. Zij geven het ontwikkelen van beter beheer van user accounts en toegangsrechten helaas minder prioriteit.

Lees meer

De never ending RBAC story

Ten aanzien van Role Based Access Control (RBAC) staan veel organisaties voor een uitdaging. Omwille van diverse wet- en regelgeving dienen zij een autorisatiematrix op te stellen waarin op basis van functie en/of afdeling wordt aangegeven welke rechten een medewerker krijgt. Het opstellen van zo’n matrix is een ware nachtmerrie. De persoon die met deze zware taak is belast, moet alle afdelingshoofden langs om informatie te vergaren. Informatie die vaak niet aanwezig is, want niemand weet exact welke rechten een bepaalde functie en/of afdeling moet krijgen. Het opstellen van een autorisatiematrix is dus een lastige en tijdrovende klus. En wanneer tijdens dit proces bijvoorbeeld een reorganisatie plaatsvindt, moet er weer opnieuw begonnen worden. RBAC lijkt zo een never ending story.

Lees meer

Categorieën

Identity en Access Management

autorisaties , functie , hr , hr-systeem , matrix , organisatierol , rbac , rbac-matrix , role based access control , rollen

3 manieren om Identity & Access Management software in te zetten voor audits

HIPAA, Basel II, SOx, NEN 7510, HKZ etcetera. Er zijn diverse normen, wet- en regelgevingen op basis waarvan organisaties worden getoetst. We spreken in dat geval van een audit en waarschijnlijk krijgt uw organisatie hier vroeg of laat mee te maken. Ten tijde van zo’n audit moet u als IT-manager kunnen aantonen dat u uw IT volledig onder controle heeft. Dat betekent onder meer dat u:

Lees meer

Categorieën

Identity en Access Management

audit , autorisaties , complexe wachtwoorden , compliance , compliancy , governance , IAM , IdM , SSO trail , two-factor

Single Sign On: reguleren van toegangspassen

Veel organisaties en medewerkers zien inmiddels de voordelen van Single Sign On (SSO). Medewerkers profiteren van SSO omdat zij nog maar één (complex) wachtwoord moeten onthouden in plaats van tientallen (complexe) wachtwoorden. De IT-afdeling ziet daardoor minder wachtwoord reset call binnenkomen en de organisatie kan voldoen aan eisen die audits aan hen stellen.

Lees meer

Categorieën

Single Sign On

authentication , authentication management , auto login , e-ssom , single sign on , enrollment , gebruikerspas , login , self-service , smartcard , sso

Identity and Access Management in de cloud

Controle hebben over wie toegang heeft tot welke applicaties en data wordt met de cloud nog complexer. Leveranciers van cloud oplossingen zijn volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe (business gerichte) functionaliteit en geven het ontwikkelen van beter beheer van user accounts en toegangsrechten vooralsnog een lagere prioriteit.

Lees meer

Categorieën

Identity en Access Management

cloud , idm , synchronisatie , wachtwoorden , active directory , cloud provisioning ,