}

Blog

Lees hier de laatste IGA-ontwikkelingen

Koppeling Magister (Schoolmaster) of @VO (SIMAC) naar Active Directory

Steeds vaker zie je dat scholen hun dienstverlening willen uitbreiden, wat ook meer druk op de ICT omgeving oplevert. Je krijgt te maken met ELO's (electronische leeromgevingen), zoals TeleTop, N@TSchool en IT's Learning, die ook een constante informatiebehoefte hebben.

Lees meer

PowerShell: Exchange 2007 mailbox database details V3

[array]$MailboxDatabaseTable = @() $dbs = Get-MailboxDatabase -status foreach ($db in $dbs) { if ($db.Mounted -eq "True") {

Lees meer

PowerShell: SQL queries, tables and output

$SQLSERVER = "myServer" $DATABASE = "myDatabase" $ID = 12345 $SqlQuery = "select colum1, " $SqlQuery = $SqlQuery + "column2 " $SqlQuery = $SqlQuery + "from tblSomething " $SqlQuery = $SqlQuery + "where ID = " + $ID

Lees meer