}

Blog

Lees hier de laatste IGA-ontwikkelingen

3 tips voor veilige wachtwoorden binnen uw organisatie

In uw organisatie is Identity en Access Management goed op orde. User beheer is goed geregeld en daarnaast is single sign-on (SSO) ingericht voor alle medewerkers. Maar is er ook rekening gehouden met het type wachtwoord dat medewerkers gebruiken? SSO is immers alleen veilig als er gebruikt wordt gemaakt van een complex wachtwoord. Vaak kunnen medewerkers echter ook een eenvoudig wachtwoord kiezen, zoals appelsap of welkom01. Deze wachtwoorden zijn makkelijk te achterhalen en dan is er direct toegang tot het hele netwerk.

Lees meer

Categorieën

Authentication Management

authentication management , single sign on , sso , two factor authentication , wachtwoordbeleid

Self-service reset password bespaart helpdesk veel tijd

De helpdesk wordt vaak overladen met aanvragen voor wachtwoord resets / passwords resets. Hoewel deze aanvragen vrij eenvoudig zijn om op te lossen, is het voor de helpdesk ook een taak die veel tijd kost en bovendien afleidt van de andere bezigheden van de helpdesk medewerker. Afhankelijk van de grootte van de organisatie kunnen er zelfs meer dan 100 telefoontjes voor een wachtwoord reset per week zijn. Uit ervaring kunnen we zeggen dat 70% van deze telefoontjes direct opgelost moet worden omdat de gebruiker anders geen toegang heeft tot zijn pc of de applicaties die hij nodig heeft om te kunnen werken.

Lees meer

Categorieën

Wachtwoord reset

reset password , self-service , ssrpm , wachtwoord reset , wachtwoordpolicies

Citrix en Single Sign-On als fundament voor sterke desktopvirtualisatie

Om virtuele werkplekken uit te kunnen rollen is een stabiel fundament nodig. Organisaties moeten immers altijd door kunnen gaan met hun core business. En dat geldt met name voor zorginstellingen. Om het flexwerken te ondersteunen en ervoor te zorgen dat medewerkers hun werksessie kunnen meenemen van het ene naar het andere werkstation maakte een klant van ons al jaren naar tevredenheid gebruik van een virtuele omgeving, bestaande uit Citrix XenApp en pc’s ingericht als thin clients. Om in te spelen op de toegenomen functionele behoeftes en om performance-redenen, moest deze infrastructuur worden vernieuwd.

Lees meer

Categorieën

Single Sign On

citrix , e-ssom , enterprise single sign on , single sign on , sso , xenapp

In de praktijk: koppeling HR en planning voor de juiste autorisaties

Organisaties gebruiken meestal het HR systeem als bron voor het (automatisch) aanmaken van user accounts in de Active Directory en het toewijzen van bijbehorende autorisaties. Daarnaast wordt er in diverse branches, zoals gezondheidszorg, gebruik gemaakt van planning software, waarin alle users nog een keer aangemaakt worden en vervolgens kunnen worden ingeroosterd. Wanneer medewerkers op verschillende locaties werkzaam zijn of moeten invallen voor een collega zijn er vaak additionele of flexibele autorisaties nodig om te kunnen werken. Deze autorisaties worden vaak handmatig door een service desk toegevoegd en verwijderd. Hoewel, het verwijderen van autorisaties wordt ook vaak vergeten. Hierdoor kan een medewerker geen of teveel toegang hebben tot de applicaties die nodig zijn om zijn werk uit te kunnen voeren.

Lees meer

Categorieën

User Provisioning

accountbeheer , active directory , inplanning , intus , koppeling , planning , rooster , umra

AFAS als basis voor Identity & Access Management

Het beheren van gebruikersaccounts en rechten in het netwerk is voor de ICT-afdeling een tijdrovende klus. Veel van de informatie die zich in een personeelssysteem (bijvoorbeeld AFAS) bevindt, is al voldoende om gebruikersaccounts te beheren. Denk bijvoorbeeld aan NAW-gegevens, start- en einddatum van het contract, functie, ‘manager-medewerker’-relatie en afdeling. Door deze informatie te koppelen met het netwerk, kan het user beheer proces volledig geautomatiseerd worden uitgevoerd.

Lees meer