Single source of truth

Single Source of Truth (SSOT)

In de huidige datagedreven wereld is nauwkeurig en efficiënt informatiebeheer van cruciaal belang. Dit geldt in het bijzonder voor Identity & Access Management (IAM). Wil een IAM-oplossing echt effectief zijn, dan is het essentieel dat deze werkt met accurate en actuele gegevens. Onnauwkeurige of verouderde gegevens kunnen leiden tot beveiligingsrisico’s, compliance problemen, maar ook vertragingen en fouten bij het gebruikers- en toegangsbeheer. Door een enkele waarheid te gebruiken voor al je identiteitsgegevens zorg je er voor dat je al je beslissingen maakt op basis van dezelfde betrouwbare en actuele informatie.

Wat is een Single Source of Truth?

Een Single Source of Truth (SSOT) verwijst naar een gecentraliseerde en betrouwbare databron die consistente, accurate en actuele informatie bijhoudt, wat essentieel is voor het stroomlijnen van de gebruikers- en autorisatiebeheerprocessen in IAM. De termen Single Source of Truth en kernregistratiesysteem worden vaak uitwisselbaar gebruikt, omdat beide verwijzen naar het belang van één centrale, betrouwbare bron voor het beheren van gegevens in bedrijfsprocessen. Binnen onze Identity & Access Management context zullen we daarom de volgende definitie hanteren: “Een Single Source of Truth (SSOT), ook wel kernregistratiesysteem genoemd, verwijst naar een gecentraliseerde en betrouwbare databron waar gegevens en documenten eenmalig worden opgenomen, zodat ze consistent, nauwkeurig en actueel zijn voor hergebruik in bedrijfsprocessen via specifieke systemen.”

SSOT en IAM

SSOT is erg belangrijk voor het efficiënt beheer van identiteiten, gebruikers en machtigingen. Stel je een organisatie voor met tal van systemen en applicaties die elk over hun eigen identiteitsgegevens beschikken. Tegenstrijdige informatie over gebruikers kan dan gemakkelijk ontstaan. Zo kan een werknemer zijn functie in één systeem bijgewerkt krijgen, maar niet in het andere. Dit leidt tot verwarring, maar ook tot risico’s. Een gebruiker kan hierdoor bijvoorbeeld toegang krijgen tot gevoelige data waar hij geen recht op heeft. Of een legitieme gebruiker krijgt geen toegang tot belangrijke applicaties.

Door het implementeren van SSOT zorgt een organisatie ervoor dat alle relevante identiteitsgegevens beschikbaar zijn in één nauwkeurig en actueel bronsysteem. Zo heeft de IAM-oplossing altijd een consistent beeld van gebruikers, rollen en machtigingen. Veranderd er iets in de Single Source of Truth (SSOT) dan synchroniseert de IAM-software deze wijziging naar andere applicaties. Is een gegeven ergens incorrect? Dan weet je ook dat je dit enkel in de aangewezen SSOT hoeft te wijzigen. Deze aanpak vermindert het risico op fouten, maakt toegangsbeheer eenvoudiger en zorgt voor betere beveiliging.

Hoewel “implementeren” misschien zwaar klinkt, hebben de meeste organisaties al een SSOT in de vorm van hun HR-systeem. HR-systemen bevatten belangrijke informatie over medewerkers en hun posities, en zijn daarom een logische keuze als bronsysteem. Het is bovendien belangrijk om werknemers daar correct en op tijd in te voeren of bij te werken, want de salarissen hangen ervan af. Te late invoer betekent geen salaris en niet verwijderen na vertrek leidt tot onterechte betaling van salaris. Dit maakt dat er in de werkwijze van een HR-afdeling meestal ook niets hoeft te veranderen. Het HR-systeem hoeft daarom dan alleen maar officieel erkend te worden als de enkele waarheid.

Meerdere bronnen van waarheid

De term ‘Single Source of Truth’ impliceert dat er slechts één centrale bron van waarheid is. Toch is het in de praktijk mogelijk dat organisaties meerdere SSOT’s hebben voor hun Identity & Access Management. Dit komt doordat verschillende groepen gebruikers vaak in afzonderlijke kernregistratiesystemen worden beheerd. Elk kernregistratiesysteem fungeert dan als een SSOT voor die specifieke groep.

Neem bijvoorbeeld een onderwijsinstelling. Naast het HR-systeem, dat de identiteitsgegevens van medewerkers bevat, is er ook een Studenten Informatie Systeem (SIS) dat verantwoordelijk is voor het beheer van studentgegevens. Deze twee systemen zijn aparte SSOT’s voor hun eigen gebruikersgroepen. Ze zijn allebei belangrijk voor effectief IAM binnen de instelling.

Bij zorginstellingen zien we een soortgelijk scenario. Hier wordt naast het HR-systeem voor medewerkers ook het roosterpakket gebruikt om de relatie tussen behandelaars en cliënten te beheren. Beide kernregistratiesystemen zijn afzonderlijke SSOT’s met eigen verantwoordelijkheden.

In dit soort situaties is het belangrijk dat je de verschillende kernregistratiesystemen goed integreert binnen je IAM-oplossing. Zo worden alle gebruikers correct geauthenticeerd en geautoriseerd op basis van de meest recente en betrouwbare info.

Single Source of Truth in HelloID

HelloID is een krachtige IAM-oplossing die integreert met vrijwel elke Single Source of Truth. Dit vereenvoudigt het toegangsbeheer en stroomlijnt de authenticatie en autorisatie van gebruikers. Met een bibliotheek van 200+ connectoren ondersteunt HelloID een breed scala aan kernregistratiesystemen. Dit omvat HRM-, SIS-, en roostersystemen, maar ook maatwerkapplicaties met een API- of SQL-interface.

Door het gebruik van de connectoren zorgt HelloID voor een naadloze synchronisatie van digitale identiteiten. Ontdek hoe je jouw IAM-processen kan verbeteren met HelloID’s flexibiliteit en uitgebreide connector bibliotheek. Vraag vandaag nog een demo aan of verken onze website!