Applicatie koppelingen

Standaard koppelingen met meer dan 200
systemen

Applicatie koppelingen

Voor het automatiseren (auto provisioning) van user account beheer in het netwerk is het van belang om een breed scala van systemen en applicaties te ondersteunen. Tools4ever beschikt standaard over een grote set koppelingen om user accounts (authenticatie) en rechten (autorisaties) in systemen en applicaties te beheren. Naast de standaard koppelingen bestaat er binnen IAM de mogelijkheid om generiek te koppelen op basis van CSV, ODBC, tekstbestanden, SOAP/XML, webservices, etc. Lees hieronder over welke koppelingen Tools4ever standaard beschikt.

HR-systemen

IAM biedt de mogelijkheid om ieder willekeurig HR-systeem te koppelen aan de user accounts in het netwerk. Dankzij deze koppeling wordt iedere wijziging in het HR-systeem door IAM gedetecteerd en volgens procedures automatisch doorgevoerd in het netwerk. Voorbeelden van wijzigingen en procedures zijn:

 • Nieuwe medewerker:
  User account met e-mailbox, home directory en groepslidmaatschappen wordt aangemaakt.
 • Nieuwe functie medewerker:
  User account krijgt meer rechten in het netwerk door de promotie en huidige rechten worden indien nodig aangepast.
 • Medewerker uit dienst:
  User account wordt onmiddellijk gedisabled en verplaatst naar een andere OU. Later worden de home directory en e-maildata verplaatst naar secondaire storage (of in NL: opslag).
 • Medewerker gaat trouwen/scheiden:
  De displaynaam en het e-mailadres worden aangepast.
 • Andere locatie medewerker:
  Home directory data wordt verplaatst naar dichtstbijzijnde home directory server.
ADP Perman
ADP Workforce
ADP PION
AFAS
Raet, Youforce, Beaufort
Cobra Personeel
EMIS – IBS
Exact
HR Easy
Mercash
Merces@work
Motion-Centric
PersMaster
PIMS@all – Centric
PMS
Pview (Allshare)
Qurius
Q-HRM
Taleo
Unit4 Personeel
Visma Talent & Salaris

Zorgsystemen

IAM kan elke denkbare wijziging op het gebied van user account- en toegangsbeheer tijdig, correct en volledig aanbieden aan diverse zorgsystemen. Voor een nieuwe medewerker wordt zo, afhankelijk van zijn/haar rol, automatisch toegang verleend tot (delen van) het zorgsysteem en bij uitdiensttreding wordt voorkomen dat een medewerker nog toegang heeft.

User account- en toegangsbeheer kan zo veel efficiënter uitgevoerd worden en een zorginstelling is op een eenvoudige manier compliant met de wet- en regelgeving (bv. NEN 7510 en HKZ).

ZIS/EPD/ECD
Centricity EMR
eCaris
Epic
McKesson
Meditech
mijnCaress
Myneva
PlanCare
ProCare
Psygis Quarant (Mijn Quarant)
SAP for Healthcare
Unit4 Cura ECD
IJ
Nedap ONS

Onderwijssystemen

Een schoolinformatiesysteem (SIS) wordt nauwkeurig bijgehouden door de administratie en bevat alle belangrijke informatie van de school. Hierdoor is het perfect te gebruiken als bronsysteem voor user account beheer. Iedere mutatie in het SIS wordt automatisch door IAM gedetecteerd. IAM voert vervolgens het bijbehorende scenario uit. Bijvoorbeeld het aanmaken van een AD account en toegang geven tot of wijzigen van klasshares en distributielijsten.

De informatie uit het SIS kan door IAM ook gesynchroniseerd worden naar een elektronische leeromgeving (ELO), cloud-applicaties en andere educatieve systemen, zoals bibliotheeksystemen.

SIS
Alluris
Campus View
EduArte
ESIS
Informat
Magister
Merces
Osiris
ParnasSys
Power Campus
SASI
SOMtoday
Smartschool
Trajectplanner

 

E-learning
Avetica
BlackBoard
Fronter
itslearning
Magister
Moodle
N@tschool
Studieweb

 

overig
Adlib
Aura
Biomonitor
Google Apps
Intranet
Moovs
Office365
Stage Doos
Sharepoint
Studiemeter
Wintoets

E-mailapplicaties

IAM kan door te koppelen met (hosted) e-mailapplicaties, waaronder GoogleMail en Office 365, het beheer van aan e-mail gerelateerde zaken uit handen nemen. Zo zorgt IAM er bijvoorbeeld voor dat e-mailboxen voor nieuwe medewerkers per direct beschikbaar zijn of voert de software automatisch naamswijzigingen door in het e-mailaccount (bv. bij een huwelijk). Daarnaast is het mogelijk om functionele e-mailboxen aan te maken en de rechten te beheren.

Exchange 2003/2007/2010/2013
GoogleApps
Groupwise
Lotus Notes
Office 365
Outlooklive
Zimbra

Helpdesksysteem

Voor de efficiënte afhandeling van facilitaire aanvragen is het noodzakelijk dat alle betrokken medewerkers (en user accounts) bekend zijn in het helpdesk systeem. Daarnaast worden in de helpdesk systemen tickets aangemaakt en gesloten bij een user account wijziging.

Het beheren van medewerkers in het helpdesk systeem en het managen van openstaande tickets is een tijdrovende klus, die met IAM kan worden geautomatiseerd. Mogelijkheden zijn onder andere:

 • automatisch aanmaken van incident/wijzigingsverzoek;
 • aanmaken ticket voor een applicatiebeheerder;
 • aanmaken en bijhouden persoonskaart;
 • oproepen van configuratie-items (token, pasjes, GSM, laptop, bedrijfskleding, etc.) die een vertrekkende medewerker moet inleveren
 • een mailnotificatie naar de manager over de in te nemen configuratie-items.

Clientele ITSM
Easylog
ExpertDesk – Remedy
HP Service Desk
ITSM – iET Solutions
PlanOn
Remedy – BMC
ServiceNow
TOPdesk – Enterprise
UniCenter
Vivantio
ZenDesk

Security & Access systemen

Voor organisaties is het zeer belangrijk dat het systeem voor fysieke toegang direct en naadloos aansluit op een HR-omgeving zodat nieuwe medewerkers meteen de juiste toegang tot het pand of delen daarvan krijgen. En dat vertrekkende medewerkers niet onterecht toegang hebben. IAM zorgt voor directe provisioning van security & access systemen waarbij de gehele life-cycle van de medewerker kan worden beheerd. Dit kan aan de hand van mutaties in het HR-systeem of door het gebruik van elektronische formulieren. IAM kan tevens informatie uit het systeem halen om te gebruiken voor een smoelenboek.

Chubb – AFx
EAL ATS
Galaxy
iProtect
Nedap – AEOS
proxSafe
Vasco

Systemen voor (tele) communicatie & print

IAM biedt de mogelijkheid om op basis van informatie uit ieder willekeurig bronsysteem (in veel gevallen het HR-systeem) een vereiste actie in systemen voor (tele)communicatie en print uit te voeren. De koppeling ondersteunt onder meer:

 • Volledig beheer van de persoonskaarten/users;
 • Aanmaken, aanpassen en verwijderen van telefoonnummer en -toestel aan een medewerker;
 • Toekennen en intrekken van bepaalde rechten, zoals intern/extern bellen, binnenland/buitenland bellen, 0900 nummers;
 • Aanmaken, aanpassen en verwijderen van huntgroepen.

Adobe Connect
Avaya
Blackberry
Cisco Call Manager
Cycos
Equitrac
Microsoft Lync / Skype for Business
Speakap

Facility Management systemen

Veel organisaties beschikken over een centraal meld- en/of servicepunt in de vorm van een Facility Management (FM) systeem. Alle medewerkers dienen in dit systeem bekend te zijn, zodat facilitaire aanvragen kunnen worden geregistreerd en beheerd. IAM heeft koppelingen met verschillende Facility Management pakketten. Middels de koppeling kunnen de objecten voor de medewerkers en user accounts voor managers automatisch worden beheerd.

Cisco
Facility CMIS
Planon FM
Proquro
TOPdesk FMIS
Ultimo

CMS / DMS systemen

IAM heeft een volledige koppeling met diverse CMS en DMS systemen. Middels de koppeling is het mogelijk om volledig automatisch de inloggegevens (username/wachtwoord) voor medewerkers aan te maken en te beheren. Zodra een medewerker in dienst komt wordt door IAM een account binnen het CMS/DMS aangemaakt waarbij alle attributen (naam, locatie, telefoonnummer, etc.) automatisch worden ingevuld. Wanneer een medewerker de organisatie verlaat, wordt het account volgens opgestelde regels ontmanteld (disable, verplaatsen, etc.).
Hiernaast regelt de koppeling met IAM ook de juiste rechten van de medewerker binnen het systeem, op basis van functie/afdeling.

Corsa
DocuShare
LiveLink
Sharepoint
Typo3

ERP-systemen

Mutaties in het personeelsbestand (promotie, wisselen van afdeling, etc.) resulteren in wijzigingen in een veelvoud aan systemen, waaronder ERP-systemen. Het handmatig doorvoeren van mutaties in ERP-systemen is vaak tijdrovend, duur en complex. Tools4ever biedt met IAM de mogelijkheid het gebruikersbeheer voor diverse ERP-systemen te automatiseren, waardoor dit proces gecentraliseerd en vereenvoudigd wordt.

CODA
Navision
Oracle eBusiness
SAP

Financiële systemen

Met IAM kunnen financiële systemen worden gekoppeld aan de user accounts in het netwerk. Hierdoor kunnen debiteurengegevens en factuurregels vanuit applicaties automatisch geïmporteerd worden in het financiële systeem.

Coupa
Exact E-synergy
Infinium
Xafax

Besturingssystemen

Vanuit IAM is het mogelijk om user accounts strikt volgens de regels van het besturingssysteem aan te maken. Hierbij wordt rekening gehouden dat user account namen en wachtwoorden uniek zijn en voldoen aan de gestelde policies (lengte etc.) van het besturingssysteem. Bovendien kunnen ook de rechten (groepslidmaatschappen en/of autorisaties) worden toegekend. Naast het beheer van user accounts biedt IAM ook diverse rapportage functies aan.

Apple Open Directory
HPUX
i5/OS
Linux
Powershell
SOAP
Solaris
System I (AS400)
VAX VMS
Windows 2000/2003/2008/NT

Databases

De IAM software biedt out-of-the-box mogelijkheden om accounts aan te maken en te beheren in de meest voorkomende databases, bijvoorbeeld Oracle. Middels een configureerbare (ODBC) connectie wordt met de database gecommuniceerd om accounts aan te maken, te wijzigen of te verwijderen. Deze acties kunnen als onderdeel van een synchronisatie volledig automatisch worden uitgevoerd of worden ontsloten via webbased formulieren ten behoeve van handmatige acties door bijvoorbeeld een helpdesk.

FilemakerPro|
Informix
ODBC compliant
OLE DB compliant
Oracle
Progress
SQL Server
SQL 92
Sybase

Directories

IAM biedt een volledige interface/koppeling naar verschillende directories. Middels de interface is het mogelijk om iedere gewenste actie geautomatiseerd door te voeren op de directory. Voorbeelden van acties zijn: wachtwoord reset, groepslidmaatschap verwijderen/toevoegen, veranderen van (extended) attributen, aanmaken, verwijderen en aanpassen van user accounts, etc. De volgende geautomatiseerde koppelingen met een directory zijn mogelijk: bulk import naar directory, gedelegeerd beheer naar directory, auto provisioning en self service naar de directory. Zolang de directory de bewerking technisch ondersteunt, is het mogelijk om de actie via IAM uit te voeren.

Active Directory
Active Directory LDS
eDirectory
Lotus Notes
Open Directory
OpenLDAP
Oracle Internet Directory
Sun One

Overige systemen

De bovenstaande lijst van koppelingen die IAM aanbiedt wordt continu bijgewerkt. Tools4ever heeft jarenlange ervaringen met het ontwikkelen van koppelingen, die vaak worden ontwikkeld op aanvraag. Staat uw systeem er niet bij? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Amazon Web Services
Harmony
Intus
Orbis
Postini
Salesforce
SCCEM
Unit4 Cura Rooster
Webqube