}

Koppeling met Campus View

Koppeling met Campus View

Het beheer van netwerk accounts voor leerlingen wordt steeds complexer. Een veelvoud aan accounts moeten aan het begin van schooljaar aangemaakt worden, maar ook tijdens het schooljaar moeten wijzigingen doorgevoerd worden. En leerlingen dienen toegang te krijgen tot diverse applicaties, e-mailomgevingen, het filesystem en de elektronische leeromgeving.

Veel van de gegevens over de leerlingen is al aanwezig in Campus View. IAM zorgt ervoor dat de gegevens uit Campus View automatisch (zonder enige handmatige tussenkomst) beschikbaar komt in de Active Directory, Novell (NDS), Unix maar ook andere onderwijstoepassingen, zoals toegangssystemen, elektronische leeromgevingen, bibliotheeksystemen, etc. Een mutatie in Campus View wordt door IAM gedetecteerd en vervolgens wordt de noodzakelijke actie ondernomen.

Voordelen koppeling

De voordelen van een geautomatiseerde koppeling tussen Campus View en doelsysteem zijn onder andere volledige consistentie, kortere doorlooptijden voor het aanmaken van accounts, het foutloos aanmaken van accounts en het toe kunnen passen van een workflow.