}

Koppeling met SOAP

Koppeling met SOAP

Tools4ever biedt met IAM de mogelijkheid om user account beheer in het netwerk te automatiseren. Naast de vele systemen en applicaties die al worden ondersteund bouwt Tools4ever continue nieuwe koppelingen. Wanneer een applicatie of systeem gebruik maakt van SOAP is het realiseren van een koppeling zeer eenvoudig. Standaard user gegevens, zoals voornaam, toevoegsel, achternaam, functie, rol, afdeling en kostenplaats, kunnen uit het bronsysteem worden uitgelezen en uitgevoerd worden op user accounts.

De synchronisatie middels de koppeling kan eenmalig of periodiek worden uitgevoerd. Bij eenmalige synchronisatie wordt vaak gesproken over een bulk import/update. Dit type koppeling wordt vaak toegepast bij migraties en samenvoegingen van netwerken. Maar komt ook voor bij grotere importslagen in netwerken t.g.v. studenten, trainingen, stagiaires, ontslagen, etc. Naast de bulk import/update is het ook mogelijk om op basis van input wijzigingen periodiek door te voeren. De periodieke check kan gescheduled worden in IAM. IAM controleert dan iedere keer of er wijzigingen beschikbaar zijn en wanneer dat het geval is voert IAM de wijziging automatisch door.

Koppelingen worden kostenloos ontwikkeld.