}

Blog

Lees hier de laatste IGA-ontwikkelingen

In 4 stappen Role Based Access Control

In veel organisaties worden de rollen, functies en permissies van medewerkers handmatig bijgehouden in Excel sheets. Voor een aantal organisaties zijn we bezig dit te automatiseren door de inzet van Role Based Access Control (RBAC). RBAC maakt het voor organisaties veel inzichtelijker wie welke rol heeft, welke permissies een medewerker heeft en zorgt ervoor dat rollen en permissies automatisch worden toegekend, dus zonder tussenkomst van ICT. Het is mogelijk om RBAC in 4 eenvoudige stappen al redelijk op detailniveau te realiseren.

Lees meer

Categorieën

Role Based Acces Control

abac , attributen , hr-systeem , RBAC , role based access control , wfm , workflow management

In de praktijk: nieuwe TOPdesk connector

De afgelopen jaren hebben wij bij diverse klanten onze UMRA - TOPdesk connector geïmplementeerd. Via deze native koppeling is het mogelijk om informatie uit TOPdesk te gebruiken in het user account beheer proces. Recentelijk hebben wij samen met een klant gekeken naar eventuele uitbreidingen die mogelijk zijn in de bestaande TOPdesk connector. Deze klant had wel koppeling tussen het HR-systeem en TOPdesk, maar deze koppeling was niet volledig automatisch. Daardoor moeten een aantal acties handmatig uitgevoerd worden. Dit zorgde voor vervuiling binnen applicaties en hogere kosten voor licenties.

Lees meer

Categorieën

Identity en Access Management

connector , gebruikersbeheer , koppeling , pizzasessie , TOPdesk , UMRA , wijzigingsbeheer , wijzigingsverzoeken

3 tips voor veilige wachtwoorden binnen uw organisatie

In uw organisatie is Identity en Access Management goed op orde. User beheer is goed geregeld en daarnaast is single sign-on (SSO) ingericht voor alle medewerkers. Maar is er ook rekening gehouden met het type wachtwoord dat medewerkers gebruiken? SSO is immers alleen veilig als er gebruikt wordt gemaakt van een complex wachtwoord. Vaak kunnen medewerkers echter ook een eenvoudig wachtwoord kiezen, zoals appelsap of welkom01. Deze wachtwoorden zijn makkelijk te achterhalen en dan is er direct toegang tot het hele netwerk.

Lees meer

Categorieën

Authentication Management

authentication management , single sign on , sso , two factor authentication , wachtwoordbeleid

Self-service reset password bespaart helpdesk veel tijd

De helpdesk wordt vaak overladen met aanvragen voor wachtwoord resets / passwords resets. Hoewel deze aanvragen vrij eenvoudig zijn om op te lossen, is het voor de helpdesk ook een taak die veel tijd kost en bovendien afleidt van de andere bezigheden van de helpdesk medewerker. Afhankelijk van de grootte van de organisatie kunnen er zelfs meer dan 100 telefoontjes voor een wachtwoord reset per week zijn. Uit ervaring kunnen we zeggen dat 70% van deze telefoontjes direct opgelost moet worden omdat de gebruiker anders geen toegang heeft tot zijn pc of de applicaties die hij nodig heeft om te kunnen werken.

Lees meer

Categorieën

Wachtwoord reset

reset password , self-service , ssrpm , wachtwoord reset , wachtwoordpolicies

Citrix en Single Sign-On als fundament voor sterke desktopvirtualisatie

Om virtuele werkplekken uit te kunnen rollen is een stabiel fundament nodig. Organisaties moeten immers altijd door kunnen gaan met hun core business. En dat geldt met name voor zorginstellingen. Om het flexwerken te ondersteunen en ervoor te zorgen dat medewerkers hun werksessie kunnen meenemen van het ene naar het andere werkstation maakte een klant van ons al jaren naar tevredenheid gebruik van een virtuele omgeving, bestaande uit Citrix XenApp en pc’s ingericht als thin clients. Om in te spelen op de toegenomen functionele behoeftes en om performance-redenen, moest deze infrastructuur worden vernieuwd.

Lees meer

Categorieën

Single Sign On

citrix , e-ssom , enterprise single sign on , single sign on , sso , xenapp