}

Blog

Lees hier de laatste IGA-ontwikkelingen

Web autorisatie dashboard voor Active Directory

Deze week ben ik met een project bezig waar een grote klant in de zorgmarkt een web dashboard aan de managers en functionarissen wil aanbieden waarbij ze op een makkelijke manier rechten aan hun gebruikers kunnen toewijzen. Het gaat hierbij om rechten op applicaties en op mappen (NTFS).

Lees meer

Case: opzetten RBAC model uit Beaufort in Active Directory

Hoe zet je nou een structuur in AD op waar je applicaties en afdelingen hebt, tegenover een Beaufort systeem met kostenplaatsen en functies?

Lees meer

Case: Afas - Active Directory - Datawarehouse

Een grote klant heeft een internationaal netwerk waarbij het "Northern Europe" gedeelte in beheer is van de Nederlandse tak. De interne medewerkers in Nederland worden door AFAS HRM Profit beheerd, de externe en internationale medewerkers worden via de servicedesk aangevraagd en via UMRA in de Active Directory aangemaakt.

Lees meer