}

Beaufort: check for duplicate pers_nr on the same sofi_nr

In every HR-system you can have the situation that an employee leaves the company and re-joins about a year later. The company can register the user using the old record or create an entirely new employee record. In the latter case, HR to AD synchronizations will not work properly unless you check for this situation. Using the sofi_nr, which is unique for an identity, you can see if there are other employee records with a later contract end date for the same sofi_nr.

Beaufort query
The first record returned on the below query will contain the latest contract end date (+1000 days from current date if empty = unlimited). If this date is different from the date you queried from the already known pers_nr, you can conclude the pers_nr you used is outdated.

select convert(varchar, t1.pers_nr) as pers_nr,
isnull(t1.uitdnst_dt, getdate() + 1000)
from dpic300 t1,
dpic300 t2,
dpib010 t3
where t1.pers_nr = t2.pers_nr
and t1.pers_nr = t3.pers_nr
and t3.sofi_nr = %sofi_nr%
group by t1.pers_nr,
t1.uitdnst_dt
having isnull(t1.uitdnst_dt, getdate() + 1000) = max(isnull(t2.uitdnst_dt, getdate() + 1000))
order by isnull(t1.uitdnst_dt, getdate() + 1000) desc

SAP koppeling met Active Directory

Bij 1 van grootste ziekenhuizen van Nederland heb ik recentelijk een SAP koppeling naar Active Directory opgeleverd met behulp van UMRA van Tools4ever. Het scenario is dat SAP elke x minuten een feed aanleverde in CSV formaat met alle wijzigingen, die vervolgens in Active Directory verwerkt moeten worden. Met behulp van specifieke codes voor bepaalde mutaties (instroom, doorstroom, uitstroom) weet de UMRA engine welke business logica uitgevoerd moet worden.

Lees meer

User- en toegangsbeheer in cloud applicaties: een uitdaging

Cloud applicaties als Google Apps, Salesforce.com, GoToMeeting, Office 365, itslearning, AFAS Online en RAET Online worden steeds meer ingezet in het bedrijfsleven. Bij cloud applicaties is het lastiger om exact te weten wie toegang heeft tot welke applicaties en data. Leveranciers van cloud oplossingen geven helaas weinig prioriteit aan het ontwikkelen van beter beheer van user accounts en toegangsrechten in hun applicaties.

Lees meer

De vooroordelen van Single Sign On

Veel IT managers en Security Officers zijn terughoudend als het gaat om het implementeren van een Single Sign On (SSO) oplossing, hoewel de voordelen van SSO duidelijk zijn. Namelijk onder andere gebruikersgemak voor de eindgebruiker en minder wachtwoord reset calls naar de helpdesk. De terughoudendheid ten aanzien van SSO wordt in de hand gewerkt door een aantal vooroordelen over SSO.

Lees meer

RBAC: sleutelrol, beheer en evolutie

Veel organisaties zijn bezig met RBAC in meer of mindere vorm; verkenning, project, implementatie, vulling of beheer. We zien dat dit gestuurd wordt door normen als NEN7510, waarin voornamelijk staat beschreven dat je moet kunnen aantonen waarom iemand een autorisatie nodig heeft en hoe deze tot stand is gekomen. Inmiddels weten we dat RBAC niet een heilige graal is, maar dat veel implementaties stuk lopen door de te grote scope en complexiteit.

Lees meer

Single Sign On met terminal emulatie (VAX64, AS/400, Linux, SSH)

We zien dat veel organisaties steeds bewuster bezig zijn met security, waarschijnlijk mede ingegeven door regelgeving zoals NEN7510 en ICT-audit trajecten. Naast het autorisatiebeheer binnen applicaties, waar we al verschillende oplossingen voor bieden zijn we ook actief op het authenticatie-vlak, namelijk met een Single Sign On (SSO) oplossing.

Lees meer