PowerShell: add and remove send-as permissions

Adds the sendas permission to a user object using ExtendedRights
add-ADPermission -identity "CN=Arnout van der Vorst,OU=Accounts,DC=tools4ever,DC=local" -user "CN=Ab Vos,OU=Accounts,DC=tools4ever,DC=local" -AccessRights ExtendedRight -ExtendedRights Send-As

Removes the sendas permission from a user object using ExtendedRights and automatic confirmation
remove-ADPermission -identity "CN=Arnout van der Vorst,OU=Accounts,DC=tools4ever,DC=local" -user "CN=Ab Vos,OU=Accounts,DC=tools4ever,DC=local" -AccessRights ExtendedRight -ExtendedRights Send-As -Confirm:$false

Geschreven door:

Arnout van der Vorst

Arnout van der Vorst is Identity Management Architect bij Tools4ever en al ruim 10 jaar in dienst. Arnout legt zich als Architect toe op het bedenken en ontwikkelen van nieuwe features, oplossingen en diensten van Tools4ever die aansluiten op de vraag uit de markt. Arnout studeerde Hogere Informatica aan de Hogeschool van Utrecht.
Terug