PowerShell: assign send-as permissions to Exchange 2003 mailbox

On Exchange 2007 this is easy, but what if you have PowerShell without the Exchange 2007 provider? See below to assign send-as to a mailbox on regular PowerShell for Exchange 2003. The GUID as used in the script is an ExtendedRight which is listed on the Microsoft site (http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/topics/security/allrights.mspx).

$AccountName = "DOMAINusername"
$acl = new-object System.DirectoryServices.ActiveDirectoryAccessRule ([Security.Principal.NTAccount]$AccountName, 'ExtendedRight', 'Allow', 'ab721a54-1e2f-11d0-9819-00aa0040529b')
$Mailbox.get_ObjectSecurity().AddAccessRule($acl)
$mailbox.CommitChanges()

Geschreven door:

Arnout van der Vorst

Arnout van der Vorst is Identity Management Architect bij Tools4ever en al ruim 10 jaar in dienst. Arnout legt zich als Architect toe op het bedenken en ontwikkelen van nieuwe features, oplossingen en diensten van Tools4ever die aansluiten op de vraag uit de markt. Arnout studeerde Hogere Informatica aan de Hogeschool van Utrecht.
Terug