PowerShell: SQL queries, tables and output

$SQLSERVER = “myServer”
$DATABASE = “myDatabase”
$ID = 12345

$SqlQuery = “select colum1, ”
$SqlQuery = $SqlQuery + “column2 ”
$SqlQuery = $SqlQuery + “from tblSomething ”
$SqlQuery = $SqlQuery + “where ID = ” + $ID

$SqlConnection = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection
$SqlConnection.ConnectionString = “Server=$SQLSERVER;Database=$DATABASE;Integrated Security=SSPI;”
$SqlCmd = New-Object System.Data.SqlClient.SqlCommand
$SqlCmd.CommandText = $SqlQuery
$SqlCmd.Connection = $SqlConnection
$SqlAdapter = New-Object System.Data.SqlClient.SqlDataAdapter
$SqlAdapter.SelectCommand = $SqlCmd
$DataSet = New-Object System.Data.DataSet
$nSet = $SqlAdapter.Fill($DataSet)
$OutputTable = $DataSet.Tables[0]
$SqlConnection.Close();

To view the contents of the returned table object, try:

$OutputTable | ft -autosize
$OutputTable.rows[0].column1

Geschreven door:

Arnout van der Vorst

Arnout van der Vorst is Identity Management Architect bij Tools4ever en al ruim 10 jaar in dienst. Arnout legt zich als Architect toe op het bedenken en ontwikkelen van nieuwe features, oplossingen en diensten van Tools4ever die aansluiten op de vraag uit de markt. Arnout studeerde Hogere Informatica aan de Hogeschool van Utrecht.
Terug