VBScript to read exchange mailbox size using wmi

The below VBScript uses WMI to connect to the Exchange namespace (parameter 1 = server, 2 = output path). It iterates through all mailboxes on the server and writes the GUID and the Size to the mailboxsizereport.csv file.

dim fso
0set fso = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”)
strComputerName = wscript.arguments(0)
strOutputPath = wscript.arguments(1)
set output = fso.CreateTextFile(strOutputPath & “mailboxsizereport.csv”, True)
strE2K3WMIQuery = “winmgmts://” & strComputerName &_
“/root/MicrosoftExchangeV2”
Set mboxList = GetObject(strE2K3WMIQuery).InstancesOf(“Exchange_Mailbox”)
For each mailbox in mboxList
output.writeline mailbox.MailboxGUID & “;” & Round(mailbox.Size / 1024)
Next

Geschreven door:

Arnout van der Vorst

Arnout van der Vorst is Identity Management Architect bij Tools4ever en al ruim 10 jaar in dienst. Arnout legt zich als Architect toe op het bedenken en ontwikkelen van nieuwe features, oplossingen en diensten van Tools4ever die aansluiten op de vraag uit de markt. Arnout studeerde Hogere Informatica aan de Hogeschool van Utrecht.
Terug