Via VBScript kun je vrij eenvoudig geautomatiseerd een sessie afmelden, je hoeft alleen een username door te geven. Om dit script te kunnen draaien is het noodzakelijk dat de Citrix SDK is geinstalleerd.

dim username
 
On error resume next 
if WScript.Arguments.Count 1 Then
     WScript.Quit 0

Else
     username = WScript.Arguments(0)
End If

 
Set ctrxFarm = CreateObject("MetaFrameCOM.MetaFrameFarm")
RetVal = ctrxFarm.Initialize(MetaFrameWinFarmObject)
if Err.Number 0 Then
    WScript.Quit Err.Number
End if
 
if ctrxFarm.WinFarmObject.IsCitrixAdministrator = 0 then
     WScript.Echo "Access denied..." 
     WScript.Quit 0
End If
 
For each session in ctrxFarm.Sessions
    if ucase(username)=ucase(session.UserName) then 
        RetVal = Session.Logoff(2)
    End if 
Next