active directory

Personeelsnummer of BSN in Active Directory, hoe?

Update 1 mei 2016: De wetgeving omtrent het gebruik van persoonsgegevens schrijft duidelijk voor ...

Ga voor de quick win in Identity Management!

Organisaties beginnen inmiddels de noodzaak voor een identity management oplossing in te zien. Dat ...

Performance tuning bij koppelingen

Bij veel klanten leveren we actieve koppelingen tussen HR-bron systemen en bijvoorbeeld een Active ...

Web autorisatie dashboard voor Active Directory

Deze week ben ik met een project bezig waar een grote klant in de ...

Case: opzetten RBAC model uit Beaufort in Active Directory

Hoe zet je nou een structuur in AD op waar je applicaties en afdelingen ...

Active Directory: omgaan met reorganisaties

In de zorg zien we op dit moment een aantal reorganisaties waarbij intern de ...

[email protected] – Active Directory – TYPO3 koppeling

In de gemeentemarkt zien we vaak het gebruik van [email protected] van Centric of Beaufort ...

Magister – @VO – [email protected] koppeling

We zien de laatste tijd dat Microsoft met de [email protected] omgeving in de educatieve ...

Micros Active Directory RBAC synchronisatie

Afgelopen week was ik bij een klant waar ze een Micros systeem inzetten als ...

Afas profit HRM Active Directory synchronisation

AFAS Profit HRM is een bekend HRM systeem in Nederland. We zien klanten die ...

Active Directory SSO (Single Sign On) vs Single Log On

Identity Management for Active Directory in its current state is not complete without thinking ...

Project: Beaufort + Intranet + Active Directory bij gemeente Lelystad

Op dit moment ben ik bezig in de rol van architect met een project ...

Synchronize HR to AD: transaction workflow

Over the past years I have developed a number of automated synchronization projects between ...

HR: match employees on user accounts

The basic challenge in matching any HR-system to Active Directory is finding the user ...

Beaufort: populate Active Directory attributes

When running Beaufort from RAET, you may want to populate attributes in your Active ...