autorisatiebeheer

Stap voor stap naar volledige self-service

Vanuit huis kun je al veel zaken zelf regelen, zoals bankzaken of een verzekering ...

Autorisatiebeheer in Chipsoft CS-EZIS

UMRA Workflow Management & Self-Service, Role Based Access Control (RBAC) en Auto provisioning bieden ...