Ongestructureerde gegevens inzichtelijk

Duidelijk inzicht in wie toegang heeft en behoort te hebben

Enterprise Resource Authorization Manager geeft duidelijk inzicht in ongestructureerde gegevens

ERAM -Enterprise Resource Authorization ManagerMeer en meer gegevens worden door medewerkers ongestructureerd opgeslagen binnen en buiten het netwerk. Volgens schattingen van Gartner wordt meer dan 80% van de bedrijfsgegevens ongestructureerd opgeslagen. Het beheer van toegang tot de bedrijfsgegevens wordt hiermee in snel tempo complexer en zonder de juiste software-oplossingen is het onmogelijk om te garanderen dat gegevens op de juiste manier beschermd worden.

ERAM biedt organisaties de mogelijkheid om de toegangscontrole (Access Control) tot ongestructureerde gegevens inzichtelijk en weer op orde te krijgen. ERAM laat duidelijk zien wie toegang heeft, wie toegang behoort te hebben, wie de eigenaar is van de gegevens, wie bepaalde gegevens benadert en waar gevoelige gegevens opgeslagen zijn. Vervolgens is het mogelijk om te bepalen hoe de toegang hoort te zijn en kan ERAM ervoor zorgen dat de toegang op de juiste wijze ingericht wordt.

Features

  • Direct inzicht in alle rechten die relevant zijn voor de toegang tot gegevens in het filesysteem via de rechtenstructuur in Active Directory groepen, ACLS en directe toegang.
  • Een gedetailleerde audit trail van welke acties (edit, remove, create, move, etc.), wanneer, welke medewerker, op welk bestand en directory heeft uitgevoerd.
  • Het geven van aanbevelingen welke rechten gereduceerd kunnen worden op basis van de daadwerkelijke activiteiten van een medewerker.
  • Het bepalen van welke medewerker eigenaar is van een bepaald gedeelte van de gegevens.
  • Het mogelijk maken voor de organisatie om op een eenvoudige manier, via de eigenaar van de gegevens, toegang aan te vragen en op een gecontroleerde manier te krijgen.
Collectie

Collectie

De collectie module verzamelt alle rechten uit de verschillende bronnen en slaat deze genormaliseerd op in een gecentraliseerde database. De collectie module kan alle gegevens in één keer verzamelen maar kan ook continu (live) in de gaten te houden welke wijzigingen optreden en deze vervolgens opslaan.

Voordelen ERAM

Beter inzicht

Beter inzicht

Beter inzicht in de feitelijke rechten op het filesysteem. Mogelijkheid om de rechtenvervuiling in het filesysteem inzichtelijk te maken, vervuiling opschonen en toekomstige vervuiling te voorkomen.

Compliant

Compliant

Door compliant te zijn en te kunnen voldoen aan audits loopt de organisatie geen risico’s,   komt de bedrijfsvoering niet in gevaar en komt bedrijfsgevoelige informatie niet in verkeerde handen.

Eindgebruiker

Eindgebruiker

De eindgebruiker weet waar hij aan toe is. Hij heeft niet teveel rechten en benodigde extra rechten kunnen snel en eenvoudig worden aangevraagd.

Rapportage

Rapportage

De rapportage module biedt een breed scala van vooraf gedefinieerde rapporten aan, waaronder rapportage van de toegang tot een file/directory via meer dan 1 groepslidmaatschap, groepen en user accounts die niet meer bestaan in de Active Directory en dubbele toegangsrechten tot file/folder van een user of groep. Daarnaast is het mogelijk om zelf rapporten te definiëren.

Voordelen rapportage

Security manager

Security manager

Grip op de toegang tot de ongestructureerde gegevens, via geavanceerde rapportages en een interactief dashboard.

Interactief

Interactief

De interactieve module van ERAM biedt de mogelijkheid om via een eenvoudige treeview door alle toegangsrechten te browsen. Zo is direct te zien waar een medewerker toegang toe heeft (People to Files), wie toegang heeft tot een bepaalde resource (Files to People) en welke acties door wie hierop uitgevoerd zijn.

Monitoring

Monitoring

ERAM kan iedere actie op ongestructureerde gegevens in de gaten houden en hierop actie ondernemen. Via proactief monitoring kunnen triggers gezet worden op gegevens en personen waarbij een actie nodig is op het moment dat het event zich voordoet. Reactief monitoring biedt de mogelijkheid om vragen te antwoorden die gebaseerd zijn op acties die eerder gebeurd zijn.