}

Koppeling met Intus

Koppeling met Intus

Met de koppeling tussen IAM en Intus kan het rooster per ingeplande medewerker uitgelezen worden, aan de hand van kostenplaats en medewerkersnummer, en . Deze gegevens worden vervolgens vergeleken met de gegevens in de Active Directory. De benodigde autorisaties worden een aantal dagen voor aanvang de geplande dienst geactiveerd. Een aantal dagen na het einde van de dienst in InPlanning worden de autorisaties weer ontnomen. Het aantal in te stellen dagen is volledig configureerbaar. IAM kan tevens een notificatie-mail van de verwerking sturen naar de medewerker en/of verantwoordelijk manager.

Dankzij deze koppeling beschikken medewerkers altijd over de autorisaties die zij nodig hebben om hun werk uit te oefenen. Bij zorginstellingen kan dit er bijvoorbeeld voor zorgen dat medewerkers alleen die patiëntgegevens in het ECD kunnen benaderen voor de patiënten waarvoor zij op dat moment de zorg voor dragen. En dat is belangrijk om te kunnen voldoen aan de eisen van de NEN7510.