}

HP servicedesk: use sd_event to create and update items

HP ServiceDesk offers the sd_event command-line tool to interact with its database. Using classes and mappings inside HPSD, you can configure exactly how sd_event can create and/or update items the database. For instance, to create new person registrations from the command-line, first create and configure the class and mappings inside HPSD. Then, use the sd_event tool using an .ini file:

Contents "person-sd-create.ini"
[SD_EVENT]
LOGFILE=E:sd_eventbinperson_sd_create.log
ERROR_LOGFILE=E:sd_eventbinperson_sd_create_error.log
ACCOUNT=[insert username]/[insert password]
SERVER=[insert server here]
PORT=30980
MAPPING=[insert mapping here]
CLASSNAME=[insert classname here]
MODUS=insert
LANGUAGE=NL

Run the sd_event command-line tool
sd_event.exe -f person-sd-create.ini -v field1="field1value" fieldx="fieldxvalue"

"field1" and "fieldx" are custom defined fields in the class/mapping inside HPSD. You can name these fields yourself and use these names as parameters in the command-line. If you change MODUS=insert to MODUS=update, you can update existing entries. Make sure when you update to pass a unique identification (configured in the class/mapping inside HPSD).

SAP koppeling met Active Directory

Bij 1 van grootste ziekenhuizen van Nederland heb ik recentelijk een SAP koppeling naar Active Directory opgeleverd met behulp van UMRA van Tools4ever. Het scenario is dat SAP elke x minuten een feed aanleverde in CSV formaat met alle wijzigingen, die vervolgens in Active Directory verwerkt moeten worden. Met behulp van specifieke codes voor bepaalde mutaties (instroom, doorstroom, uitstroom) weet de UMRA engine welke business logica uitgevoerd moet worden.

Lees meer

User- en toegangsbeheer in cloud applicaties: een uitdaging

Cloud applicaties als Google Apps, Salesforce.com, GoToMeeting, Office 365, itslearning, AFAS Online en RAET Online worden steeds meer ingezet in het bedrijfsleven. Bij cloud applicaties is het lastiger om exact te weten wie toegang heeft tot welke applicaties en data. Leveranciers van cloud oplossingen geven helaas weinig prioriteit aan het ontwikkelen van beter beheer van user accounts en toegangsrechten in hun applicaties.

Lees meer

De vooroordelen van Single Sign On

Veel IT managers en Security Officers zijn terughoudend als het gaat om het implementeren van een Single Sign On (SSO) oplossing, hoewel de voordelen van SSO duidelijk zijn. Namelijk onder andere gebruikersgemak voor de eindgebruiker en minder wachtwoord reset calls naar de helpdesk. De terughoudendheid ten aanzien van SSO wordt in de hand gewerkt door een aantal vooroordelen over SSO.

Lees meer

RBAC: sleutelrol, beheer en evolutie

Veel organisaties zijn bezig met RBAC in meer of mindere vorm; verkenning, project, implementatie, vulling of beheer. We zien dat dit gestuurd wordt door normen als NEN7510, waarin voornamelijk staat beschreven dat je moet kunnen aantonen waarom iemand een autorisatie nodig heeft en hoe deze tot stand is gekomen. Inmiddels weten we dat RBAC niet een heilige graal is, maar dat veel implementaties stuk lopen door de te grote scope en complexiteit.

Lees meer

Single Sign On met terminal emulatie (VAX64, AS/400, Linux, SSH)

We zien dat veel organisaties steeds bewuster bezig zijn met security, waarschijnlijk mede ingegeven door regelgeving zoals NEN7510 en ICT-audit trajecten. Naast het autorisatiebeheer binnen applicaties, waar we al verschillende oplossingen voor bieden zijn we ook actief op het authenticatie-vlak, namelijk met een Single Sign On (SSO) oplossing.

Lees meer