VBScript: add group ACE entry to set group administrator

strObject = wscript.arguments(0)
‘CN=testuser,CN=Users,DC=t4evmdemo,DC=local

strPermissionUser = wscript.arguments(1)
‘T4EVMDEMOhelpdeskuser

‘example: cscript receiveas.vbs “CN=t4e_user,CN=users,DC=t4evmdemo,DC=local” “T4EVMDEMOHelpdeskA”

Set objSdUtil = GetObject(“LDAP://” & strObject & “”)
Set objSD = objSdUtil.Get(“ntSecurityDescriptor”)
Set objDACL = objSD.DiscretionaryACL

Set objAce = CreateObject(“AccessControlEntry”)
objAce.Trustee = strPermissionUser
objAce.AceFlags = 0
objAce.Flags = 0
objAce.AccessMask = 131132
objAce.AceType = 0
objDACL.AddAce objAce
objSD.DiscretionaryAcl = objDACL
objSDUtil.Put “ntSecurityDescriptor”, Array(objSD)
objSDUtil.SetInfo

Geschreven door:

Arnout van der Vorst

Arnout van der Vorst is Identity Management Architect bij Tools4ever en al ruim 10 jaar in dienst. Arnout legt zich als Architect toe op het bedenken en ontwikkelen van nieuwe features, oplossingen en diensten van Tools4ever die aansluiten op de vraag uit de markt. Arnout studeerde Hogere Informatica aan de Hogeschool van Utrecht.
Terug