VBScript: create Exchange 5.5 mailbox using ADSI and LDAP

VBScript: create Exchange 5.5 mailbox using ADSI and LDAP

Door: Arnout van der Vorst

For the below script to work, you need the AcctCrt COM components to be installed. You can download this component form the Microsoft site.

strDomainNT4 = "TOOLS4EVER"
strUsername = "avdvorst"
strEx55Server = "EXCHANGE"
strMailboxPath = "DN of your recipient container"
strSite = "Name of site"
strOrg = "Name of organization"

Set objAcctMgmt = CreateObject(“MSExchange.AcctMgmt”)
‘prepare Exchange security descriptor (needs WinNT binding so make sure the user account has been replicated among all DCs
RetVal = objAcctMgmt.GetSidFromName(strDomainNT4, strUsername, arrSID)
RetVal = objAcctMgmt.GenerateSecDescriptor(strDomainNT4, strUsername, arrSD)
‘connect to the container where you want the mailbox created
Set objMBContainer = GetObject(“LDAP://” & strEx55Server & “/” & strMailBoxPath)
‘create the actual mailbox object
Set objMB = objMBContainer.Create(“OrganizationalPerson”, “cn=” & strUser)
‘set the mailbox object properties
objMB.Put “Assoc-NT-Account”, (arrSID)
objMB.Put “NT-Security-Descriptor”, (arrSD)
objMB.Put “uid”, strUsername
objMB.Put “mailNickname”, strUsername
objMB.Put “MDB-Use-Defaults”, True
objMB.Put “MAPI-Recipient”, True
strMDB = “cn=Microsoft Private MDB,cn=” & strEx55Server & _
“,cn=Servers,cn=Configuration,ou=” & strSite & “,o=” & strOrg
objMB.Put “Home-MDB”, strMDB
strMTA = “cn=Microsoft MTA,cn=” & strEx55Server & _
“,cn=Servers,cn=Configuration,ou=” & strSite & “,o=” & strOrg
objMB.Put “Home-MTA”, strMTA
objMB.SetInfo

Arnout van der Vorst

Geschreven door:
Arnout van der Vorst

Maak kennis met Arnout van der Vorst, de inspirerende Identity Management Architect bij Tools4ever sinds het jaar 2000. Na zijn studie Hogere Informatica aan de Hogeschool van Utrecht is hij begonnen als Supportmedewerker bij Tools4ever. Daarna heeft Arnout zich opgewerkt tot een sleutelfiguur in het bedrijf.  Zijn bijdragen strekken zich uit van klantondersteuning tot strategische pre-sales activiteiten, en hij deelt zijn kennis via webinars en artikelen.

Anderen bekeken ook

De vooroordelen van Single Sign On

De vooroordelen van Single Sign On

29 november 2011

SAP koppeling met Active Directory

SAP koppeling met Active Directory

06 september 2012

Single Sign On met terminal emulatie (VAX64, AS/400, Linux, SSH)

Single Sign On met terminal emulatie (VAX64, AS/400, Linux, SSH)

14 oktober 2010

User- en toegangsbeheer in cloud applicaties: een uitdaging

User- en toegangsbeheer in cloud applicaties: een uitdaging

04 september 2012

RBAC: sleutelrol, beheer en evolutie

RBAC: sleutelrol, beheer en evolutie

15 maart 2011