}

VBScript: create Exchange 5.5 mailbox using ADSI and LDAP

For the below script to work, you need the AcctCrt COM components to be installed. You can download this component form the Microsoft site.

strDomainNT4 = "TOOLS4EVER"
strUsername = "avdvorst"
strEx55Server = "EXCHANGE"
strMailboxPath = "DN of your recipient container"
strSite = "Name of site"
strOrg = "Name of organization"

Set objAcctMgmt = CreateObject("MSExchange.AcctMgmt")
'prepare Exchange security descriptor (needs WinNT binding so make sure the user account has been replicated among all DCs
RetVal = objAcctMgmt.GetSidFromName(strDomainNT4, strUsername, arrSID)
RetVal = objAcctMgmt.GenerateSecDescriptor(strDomainNT4, strUsername, arrSD)

'connect to the container where you want the mailbox created
Set objMBContainer = GetObject("LDAP://" & strEx55Server & "/" & strMailBoxPath)
'create the actual mailbox object
Set objMB = objMBContainer.Create("OrganizationalPerson", "cn=" & strUser)
'set the mailbox object properties
objMB.Put "Assoc-NT-Account", (arrSID)
objMB.Put "NT-Security-Descriptor", (arrSD)
objMB.Put "uid", strUsername
objMB.Put "mailNickname", strUsername
objMB.Put "MDB-Use-Defaults", True
objMB.Put "MAPI-Recipient", True
strMDB = "cn=Microsoft Private MDB,cn=" & strEx55Server & _
",cn=Servers,cn=Configuration,ou=" & strSite & ",o=" & strOrg
objMB.Put "Home-MDB", strMDB
strMTA = "cn=Microsoft MTA,cn=" &
strEx55Server & _
",cn=Servers,cn=Configuration,ou=" & strSite & ",o=" & strOrg
objMB.Put "Home-MTA", strMTA
objMB.SetInfo

SAP koppeling met Active Directory

Bij 1 van grootste ziekenhuizen van Nederland heb ik recentelijk een SAP koppeling naar Active Directory opgeleverd met behulp van UMRA van Tools4ever. Het scenario is dat SAP elke x minuten een feed aanleverde in CSV formaat met alle wijzigingen, die vervolgens in Active Directory verwerkt moeten worden. Met behulp van specifieke codes voor bepaalde mutaties (instroom, doorstroom, uitstroom) weet de UMRA engine welke business logica uitgevoerd moet worden.

Lees meer

Categorieën

active directory, sap, umra, user management

User- en toegangsbeheer in cloud applicaties: een uitdaging

Cloud applicaties als Google Apps, Salesforce.com, GoToMeeting, Office 365, itslearning, AFAS Online en RAET Online worden steeds meer ingezet in het bedrijfsleven. Bij cloud applicaties is het lastiger om exact te weten wie toegang heeft tot welke applicaties en data. Leveranciers van cloud oplossingen geven helaas weinig prioriteit aan het ontwikkelen van beter beheer van user accounts en toegangsrechten in hun applicaties.

Lees meer

Categorieën

authenticatie, authentication, user provisioning

De vooroordelen van Single Sign On

Veel IT managers en Security Officers zijn terughoudend als het gaat om het implementeren van een Single Sign On (SSO) oplossing, hoewel de voordelen van SSO duidelijk zijn. Namelijk onder andere gebruikersgemak voor de eindgebruiker en minder wachtwoord reset calls naar de helpdesk. De terughoudendheid ten aanzien van SSO wordt in de hand gewerkt door een aantal vooroordelen over SSO.

Lees meer

Categorieën

RBAC: sleutelrol, beheer en evolutie

Veel organisaties zijn bezig met RBAC in meer of mindere vorm; verkenning, project, implementatie, vulling of beheer. We zien dat dit gestuurd wordt door normen als NEN7510, waarin voornamelijk staat beschreven dat je moet kunnen aantonen waarom iemand een autorisatie nodig heeft en hoe deze tot stand is gekomen. Inmiddels weten we dat RBAC niet een heilige graal is, maar dat veel implementaties stuk lopen door de te grote scope en complexiteit.

Lees meer

Categorieën

rbac

Single Sign On met terminal emulatie (VAX64, AS/400, Linux, SSH)

We zien dat veel organisaties steeds bewuster bezig zijn met security, waarschijnlijk mede ingegeven door regelgeving zoals NEN7510 en ICT-audit trajecten. Naast het autorisatiebeheer binnen applicaties, waar we al verschillende oplossingen voor bieden zijn we ook actief op het authenticatie-vlak, namelijk met een Single Sign On (SSO) oplossing.

Lees meer

Categorieën

e-ssom, single sign on, passwords, productiviteit, sso, wachtwoorden