VBScript to automatically insert strings into word document, print and close it

Make sure you have the file “document.doc” and it contains the bookmarks as you can see (Text1-7). The VBScript will open the document, insert all strings into the bookmarks, print and close it without saving so you can re-use it.

strLocation = wscript.arguments(0)
strLastname = wscript.arguments(1)
strFirstname = wscript.arguments(2)
strDepartment = wscript.arguments(3)
strUserID = wscript.arguments(4)
strPassword = wscript.arguments(5)
strUmraServicePath = wscript.arguments(6)

SourceDocPath = strUmraServicePath & "document.doc"
set ObjWord = CreateObject("Word.Application")
RetVal = ObjWord.Documents.Open(SourceDocPath)
ObjWord.Visible = False
ObjWord.ScreenUpdating = False

ObjWord.ActiveDocument.Bookmarks("Text1").Select
ObjWord.Selection.Text = strLocation
ObjWord.ActiveDocument.Bookmarks("Text2").Select
ObjWord.Selection.Text = strLastName
ObjWord.ActiveDocument.Bookmarks("Text3").Select
ObjWord.Selection.Text = strFirstName
ObjWord.ActiveDocument.Bookmarks("Text4").Select
ObjWord.Selection.Text = strDepartment
ObjWord.ActiveDocument.Bookmarks("Text5").Select
ObjWord.Selection.Text = Now
ObjWord.ActiveDocument.Bookmarks("Text6").Select
ObjWord.Selection.Text = strUserID
ObjWord.ActiveDocument.Bookmarks("Text7").Select
ObjWord.Selection.Text = strPassword

objWord.ActiveDocument.PrintOut False
objWord.ActiveDocument.Close 0
objWord.Quit
set objWord = Nothing

Geschreven door:

Arnout van der Vorst

Arnout van der Vorst is Identity Management Architect bij Tools4ever en al ruim 10 jaar in dienst. Arnout legt zich als Architect toe op het bedenken en ontwikkelen van nieuwe features, oplossingen en diensten van Tools4ever die aansluiten op de vraag uit de markt. Arnout studeerde Hogere Informatica aan de Hogeschool van Utrecht.
Terug