VBScript to determine logical disk with most free space using wmi

strComputer = wscript.arguments(0)
tempFreespace = 0

Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:” _
& “{impersonationLevel=impersonate}!\” _
& strComputer & “rootcimv2”)

Set colDisks = objWMIService.ExecQuery (“Select * from Win32_Volume”)

For Each objDisk in colDisks
if objDisk.Freespace > tempFreespace then
tempFreespace = objDisk.Freespace
returnVolume = objDisk.DriveLetter
end if
Next

wscript.echo returnVolume

Geschreven door:

Arnout van der Vorst

Arnout van der Vorst is Identity Management Architect bij Tools4ever en al ruim 10 jaar in dienst. Arnout legt zich als Architect toe op het bedenken en ontwikkelen van nieuwe features, oplossingen en diensten van Tools4ever die aansluiten op de vraag uit de markt. Arnout studeerde Hogere Informatica aan de Hogeschool van Utrecht.
Terug