VBScript to manage receive-as A permission

VBScript to manage receive-as A permission

Door: Arnout van der Vorst

There have been lots of variations on forums all around, I’ve tried to make this script more clean and easy to integrate in other scripting/cmd tools:

strUser = wscript.arguments(0)
'CN=testuser,CN=Users,DC=t4evmdemo,DC=local
strPermissionUser = wscript.arguments(1)
'T4EVMDEMOhelpdeskuser
strPermission = wscript.arguments(2)
'allow/deny
strPermissionOperation = wscript.arguments(3)
'add/remove
'example: cscript receiveas.vbs "CN=t4e_user,CN=users,DC=t4evmdemo,DC=local" "T4EVMDEMOHelpdeskA" deny remove

Const ADS_ACETYPE_ACCESS_ALLOWED_OBJECT = &H5
Const ADS_ACETYPE_ACCESS_DENIED_OBJECT = &H6
Const ADS_FLAG_OBJECT_TYPE_PRESENT = &H1
Const ADS_RIGHT_DS_CONTROL_ACCESS = &H100

Set objSdUtil = GetObject(“LDAP://” & strUser & “”)
Set objSD = objSdUtil.Get(“ntSecurityDescriptor”)
Set objDACL = objSD.DiscretionaryACL

Set objAce = CreateObject(“AccessControlEntry”)
objAce.Trustee = strPermissionUser
objAce.AceFlags = 0
objAce.Flags = ADS_FLAG_OBJECT_TYPE_PRESENT
objAce.ObjectType = “{ab721a56-1e2f-11d0-9819-00aa0040529b}”
objAce.AccessMask = ADS_RIGHT_DS_CONTROL_ACCESS
select case strPermission
case “allow”
objAce.AceType = ADS_ACETYPE_ACCESS_ALLOWED_OBJECT
case “deny”
objAce.AceType = ADS_ACETYPE_ACCESS_DENIED_OBJECT
end select
select case strPermissionOperation
case “add”
objDACL.AddAce objAce
case “remove”
objDACL.RemoveAce objAce
end select
objSD.DiscretionaryAcl = objDACL
objSDUtil.Put “ntSecurityDescriptor”, Array(objSD)
objSDUtil.SetInfo

Arnout van der Vorst

Geschreven door:
Arnout van der Vorst

Maak kennis met Arnout van der Vorst, de inspirerende Identity Management Architect bij Tools4ever sinds het jaar 2000. Na zijn studie Hogere Informatica aan de Hogeschool van Utrecht is hij begonnen als Supportmedewerker bij Tools4ever. Daarna heeft Arnout zich opgewerkt tot een sleutelfiguur in het bedrijf.  Zijn bijdragen strekken zich uit van klantondersteuning tot strategische pre-sales activiteiten, en hij deelt zijn kennis via webinars en artikelen.

Anderen bekeken ook

De vooroordelen van Single Sign On

De vooroordelen van Single Sign On

29 november 2011

RBAC: sleutelrol, beheer en evolutie

RBAC: sleutelrol, beheer en evolutie

15 maart 2011

SAP koppeling met Active Directory

SAP koppeling met Active Directory

06 september 2012

Single Sign On met terminal emulatie (VAX64, AS/400, Linux, SSH)

Single Sign On met terminal emulatie (VAX64, AS/400, Linux, SSH)

14 oktober 2010

User- en toegangsbeheer in cloud applicaties: een uitdaging

User- en toegangsbeheer in cloud applicaties: een uitdaging

04 september 2012