WMI: get the last logon and logged on user from an exchange mailbox

The script below uses the Exchange server and the legacyExchangeDN as input and outputs the mailbox last logon time in Exchange and the connected user.

On Error Resume Next
strExchangeServer = wscript.arguments(0)
strLegacyExchangeDN = UCase(wscript.arguments(1))


Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\" & strExchangeServer & _
"ROOTMicrosoftExchangeV2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Exchange_Mailbox where LegacyDN = '" & strLegacyExchangeDN & "'")
For Each objItem in colItems
If objItem.LegacyDN = strLegacyExchangeDN Then
wscript.echo objItem.LastLogonTime
wscript.echo objItem.LastLoggedonUserAccount
End If
Next

Geschreven door:

Arnout van der Vorst

Arnout van der Vorst is Identity Management Architect bij Tools4ever en al ruim 10 jaar in dienst. Arnout legt zich als Architect toe op het bedenken en ontwikkelen van nieuwe features, oplossingen en diensten van Tools4ever die aansluiten op de vraag uit de markt. Arnout studeerde Hogere Informatica aan de Hogeschool van Utrecht.
Terug