WMI: get the last logon and logged on user from an exchange mailbox

WMI: get the last logon and logged on user from an exchange mailbox

Door: Arnout van der Vorst

The script below uses the Exchange server and the legacyExchangeDN as input and outputs the mailbox last logon time in Exchange and the connected user.

On Error Resume Next
strExchangeServer = wscript.arguments(0)
strLegacyExchangeDN = UCase(wscript.arguments(1))


Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\" & strExchangeServer & _
"ROOTMicrosoftExchangeV2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Exchange_Mailbox where LegacyDN = '" & strLegacyExchangeDN & "'")
For Each objItem in colItems
If objItem.LegacyDN = strLegacyExchangeDN Then
wscript.echo objItem.LastLogonTime
wscript.echo objItem.LastLoggedonUserAccount
End If
Next

Arnout van der Vorst

Geschreven door:
Arnout van der Vorst

Maak kennis met Arnout van der Vorst, de inspirerende Identity Management Architect bij Tools4ever sinds het jaar 2000. Na zijn studie Hogere Informatica aan de Hogeschool van Utrecht is hij begonnen als Supportmedewerker bij Tools4ever. Daarna heeft Arnout zich opgewerkt tot een sleutelfiguur in het bedrijf.  Zijn bijdragen strekken zich uit van klantondersteuning tot strategische pre-sales activiteiten, en hij deelt zijn kennis via webinars en artikelen.

Anderen bekeken ook

De vooroordelen van Single Sign On

De vooroordelen van Single Sign On

29 november 2011

RBAC: sleutelrol, beheer en evolutie

RBAC: sleutelrol, beheer en evolutie

15 maart 2011

Single Sign On met terminal emulatie (VAX64, AS/400, Linux, SSH)

Single Sign On met terminal emulatie (VAX64, AS/400, Linux, SSH)

14 oktober 2010

User- en toegangsbeheer in cloud applicaties: een uitdaging

User- en toegangsbeheer in cloud applicaties: een uitdaging

04 september 2012

SAP koppeling met Active Directory

SAP koppeling met Active Directory

06 september 2012