WMI: translate share to local path on remote server

WMI: translate share to local path on remote server

Door: Arnout van der Vorst

On Error Resume Next
strServer = wscript.arguments(0)
strShare = wscript.arguments(1)

Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:” _
& “{impersonationLevel=impersonate}!\” & strServer & “rootcimv2”)

Set colItems = objWMIService.ExecQuery( _
“Select * from Win32_Share where Name = ‘” & strShare & “‘”)

For Each objItem in colItems
wscript.echo objItem.Path
Next

Geschreven door:
Arnout van der Vorst

Arnout van der Vorst is Identity Management Architect bij Tools4ever en al ruim 10 jaar in dienst. Arnout legt zich als Architect toe op het bedenken en ontwikkelen van nieuwe features, oplossingen en diensten van Tools4ever die aansluiten op de vraag uit de markt. Arnout studeerde Hogere Informatica aan de Hogeschool van Utrecht.

Anderen bekeken ook

De vooroordelen van Single Sign On

De vooroordelen van Single Sign On

29 november 2011

RBAC: sleutelrol, beheer en evolutie

RBAC: sleutelrol, beheer en evolutie

15 maart 2011

SAP koppeling met Active Directory

SAP koppeling met Active Directory

06 september 2012

Single Sign On met terminal emulatie (VAX64, AS/400, Linux, SSH)

Single Sign On met terminal emulatie (VAX64, AS/400, Linux, SSH)

14 oktober 2010

User- en toegangsbeheer in cloud applicaties: een uitdaging

User- en toegangsbeheer in cloud applicaties: een uitdaging

04 september 2012