WMI: translate share to local path on remote server

On Error Resume Next
strServer = wscript.arguments(0)
strShare = wscript.arguments(1)

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\" & strServer & "rootcimv2")

Set colItems = objWMIService.ExecQuery( _
"Select * from Win32_Share where Name = '" & strShare & "'")

For Each objItem in colItems
wscript.echo objItem.Path
Next

Geschreven door:

Arnout van der Vorst

Arnout van der Vorst is Identity Management Architect bij Tools4ever en al ruim 10 jaar in dienst. Arnout legt zich als Architect toe op het bedenken en ontwikkelen van nieuwe features, oplossingen en diensten van Tools4ever die aansluiten op de vraag uit de markt. Arnout studeerde Hogere Informatica aan de Hogeschool van Utrecht.
Terug