Centric Motion

Centric Motion

Centric motion is een HR- en Payroll-oplossing van Centric. De oplossing vermindert de administratielast door het combineren van recruitment, onboarding en e-learning. Medewerkers, managers en HR-professionals beschikken hierdoor over één digitale werkomgeving die alle taken rondom HR-management en salarisadministratie faciliteert.

De HR-afdeling vervult een belangrijke faciliterende rol voor de business. Als HR-professional wil je dan ook optimaal ondersteunt worden om je werkzaamheden op het gebied van HR-management en salarisadministratie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Centric Motion ondersteunt je hierbij. De oplossing zorgt voor een geoptimaliseerde werkwijze, dringt het aantal menselijke fouten terug en legt de focus op personeel.

Bedrijven staan onder druk het juiste talent aan te trekken, wat een uitdaging is in de huidige krappe arbeidsmarkt. Indien je een talentvolle medewerker met succes hebt weten binnen te halen, wil je dat hij of zij zo snel mogelijk aan de slag kan en productief is. Dit vraagt om de nodige voorbereidingen, waarmee je zeker stelt dat de nieuwe medewerker over de benodigde accounts en toegangsrechten beschikt om productief te kunnen zijn. Door de vele applicaties waarmee medewerkers in de praktijk werken is dit proces tijdrovend, complex en foutgevoelig. De koppeling tussen HelloID en Centric Motion stroomlijnt dit proces.

Hoe HelloID integreert met Centric Motion

Tools4ever is een Certified Partner van Centric. Dit betekent in de praktijk dat wij beschikken over een gecertificeerde koppeling met Centric Motion. HelloID detecteert dankzij deze koppeling iedere wijziging in Centric Motion geheel automatisch. Op basis hiervan voert het de benodigde wijzigingen uit in je doelsystemen. Prettig, want zo heb jij geen omkijken naar dit proces.

Een belangrijk voordeel is dat Centric Motion dankzij deze werkwijze fungeert als kernregistratiesysteem en single point of truth voor Identity & Access Management (IAM). Zo weet je zeker dat de informatie waarop je vertrouwt altijd authentiek en betrouwbaar is.

In de onderstaande tabel zie je enkele voorbeelden van wijzigingen in Centric Motion en de procedures in doelapplicaties die daarop volgen:

Wijziging in Centric Motion Procedure in bedrijfsapplicaties
Nieuwe medewerker HelloID maakt op basis van de wijziging in Centric Motion een gebruikersaccount aan in je doelsystemen en wijst het account de benodigde groepslidmaatschappen toe. Ook realiseert HelloID eventuele aanvullende benodigde autorisaties, zodat je zeker weet dat de medewerker direct aan de slag kan.
Andere functie medewerker Wijzigt de functie van een medewerker in Centric Motion? Dan past HelloID automatisch de autorisaties van de gebruiker in je doelsystemen aan. De IAM-oplossing baseert zich hierbij altijd op het autorisatiemodel in HelloID, wat zorgt voor een consistente werkwijze. Op basis van dit model voegt de oplossing waar nodig autorisaties toe of neemt deze juist af.
Medewerker gaat trouwen/scheiden De weergavenaam en het e-mailadres van gebruikers in je doelsystemen past HelloID indien gewenst automatisch aan op basis van wijzigingen in Centric Motion.
Andere locatie voor medewerker Indien de locatie van een medewerker verandert past de IAM-oplossing automatisch het gebruikersaccount aan. In de praktijk betekent dit onder meer dat HelloID waar nodig andere autorisaties toekent, zodat de werknemer toegang behoudt tot de doelsystemen die hij of zij nodig heeft.
Medewerker uit dienst De IAM-oplossing deactiveert automatisch gebruikersaccounts en informeert betrokkenen in de organisatie indien een medewerker uit dienst treedt. Daarnaast verwijdert HelloID na verloop van tijd automatisch gedeactiveerde accounts. Belangrijk met het oog op onder meer compliance.

HelloID fungeert als bemiddelaar tussen Centric Motion en je bedrijfsapplicaties, die we ook wel doelsystemen noemen. Belangrijk, want de verschillende systemen waarop jouw organisatie vertrouwt, spreken in de praktijk elkaars taal niet. Dit brengt uitdagingen met zich mee. Zo kunnen applicaties dezelfde informatie op een andere manier labellen of opslaan, wat complexiteit met zich meebrengt.

HelloID maakt de benodigde vertaalslag. Zo weet je zeker dat informatie uit Centric Motion op de juiste manier in je bedrijfsapplicaties terecht komt. Ook kan je in belangrijke mate het aanmaken van de benodigde accounts en toewijzen van vereiste autorisaties automatiseren, wat je veel tijd kan schelen. HelloID automatiseert diverse identity life cycle-processen , waarbij je kan denken aan het aanmaken, wijzigen en verwijderen van gebruikersaccounts en toegangsrechten in jouw doelsystemen.

Centric Motion werkt in tegenstelling tot veel andere HRM-systemen met behulp van CSV-bestanden, die HelloID van je netwerk ophaalt. HelloID onderscheidt zich hiermee van veel concurrenten, die altijd een cloudkoppeling en daarmee API vereisen. HelloID kent deze beperking niet en kan ook overweg met CSV-bestanden voor het ophalen van alle mutaties.

HelloID voor Centric Motion helpt je met

 • Wijzigingen in Centric Motion gestroomlijnd verwerken in doelsystemen: HelloID zorgt dat al je systemen up-to-date zijn en werknemers altijd beschikken over de accounts die zij nodig hebben voor hun werk.
 • Medewerkers direct productief laten zijn: Op de eerste werkdag kan een werknemer direct aan de slag aangezien zijn of haar account onmiddellijk beschikbaar is. Het gebruikersaccount krijgt direct alle autorisaties toegewezen die bij de functie en/of afdeling van de werknemer horen.
 • Het voldoen aan audits: Een belangrijk aandachtspunt bij audits is het goed inregelen van autorisaties. Niet verrassend, want onnodige autorisaties kan bij een onverhoopte cyberaanval tot onnodige schade leiden. Alle acties die HelloID uitvoert, legt het vast in de auditlog. HelloID biedt standaard auditrapports aan, waarmee de volledige audit-trail inzichtelijk wordt. Auditlogging is ook standaard te exporteren via een API.
 • Het realiseren van een kostenbesparing: Het aanmaken, beheren en verwijderen van gebruikersaccounts kost veel organisaties minimaal een half uur per medewerker. En dan hebben we het niet eens over de doorlooptijd welke hiermee gepaard gaat. Een koppeling tussen Centric Motion en HelloID reduceert deze tijd naar nagenoeg nul.

Centric Motion via HelloID koppelen met doelsystemen

HelloID maakt het mogelijk Centric Motion te koppelen aan een breed scala aan andere doelsystemen. Zo til je het beheer van gebruikersaccounts en toegangsrechten naar een hoger niveau. Ook stel je zeker dat de omgeving waarop jouw organisatie vertrouwt veilig en compliant is. We zetten enkele voorbeelden van veelvoorkomende integraties met Centric Motion uiteen.

 • Centric Motion – Office 365 koppeling: Indien je met Office 365 werkt wil je zekerstellen dat alle gebruikers ook daadwerkelijk toegang hebben tot deze cloud-gebaseerde office-suite. Dankzij de Centric Motion – Office 365 koppeling heb je hiernaar geen omkijken en zet HelloID alle benodigde informatie automatisch door naar Office 365.
 • Centric Motion – TOPdesk koppeling: TOPdesk is service management-software die je help- of servicedesk in belangrijke mate ontlast. Zij kunnen met behulp van de oplossing hun dienstverlening naar klanten – zowel intern als extern – optimaliseren. Dankzij de Centric Motion – TOPdesk koppeling weet je zeker dat HelloID alle hiervoor benodigde informatie uit Centric Motion naadloos doorzet naar TOPdesk.
 • Centric Motion – iProtect koppeling: iProtect is een Security Management-oplossing van TKH Security. De oplossing biedt onder meer mogelijkheden op het gebied van toegangscontrole, videobewaking, intercom en inbraakdetectie. De beveiliging van je organisatie mag echter nooit de productiviteit van je werknemers in de weg staan. De Centric Motion – iProtect koppeling zorgt ervoor dat HelloID alle benodigde HR-informatie uit Centric Motion doorzet naar iProtect. Zo weet je zeker dat personeel toegang krijgt tot de ruimtes waartoe zij bevoegd zijn.

De mogelijkheden zijn zeer breed; HelloID ondersteunt meer dan 200 connectoren en maakt het dan ook mogelijk Centric Motion aan een breed scala aan doelsystemen te koppelen. Het aanbod aan connectoren en integraties breiden we continu uit om ook in de toekomst aan de behoeften van de organisatie te (blijven) voldoen.

Microsoft 365

Microsoft 365

 • Doel
Visma.net

Visma.net

 • Bron
SQLite

SQLite

 • Bron
 • Doel