ZZG zorggroep

Zowel het in-, door- en uitstroomproces van zorgmedewerkers en vrijwilligers is grotendeels geautomatiseerd. Medewerkers hebben via het ZZG zorggroep intranet eenvoudig toegang tot hun applicaties.

ZZG zorggroep

Klant sinds 2011
  • ZZG zorggroep wil al haar medewerkers automatisch voorzien van een persoonlijk account met gebruiksvriendelijke toegang tot de juiste applicaties en gebruiksrechten.
  • Met HelloID Provisioning en Access Management realiseerde Tools4ever voor ZZG zorggroep een toekomstvaste oplossing vanuit de cloud.
  • Zowel het in-, door- en uitstroomproces van zorgmedewerkers en vrijwilligers is grotendeels geautomatiseerd. Medewerkers hebben via het ZZG zorggroep intranet eenvoudig toegang tot hun applicaties.
Download de HelloID White Paper

Provisioning en Access Management voor ZZG zorggroep

ZZG zorggroep biedt jaarlijks ruim 9000 cliënten in de regio Gelderland wijkverpleging, wonen met zorg en revalidatie- en herstelzorg. De zorgorganisatie doet dat met zo’n 3000 medewerkers en 900 vrijwilligers. Voor ZZG zorggroep realiseerde Tools4ever een cloud-based Provisioning en Access Management oplossing.

“Onze zorgmedewerkers zijn ‘de maat der dingen’ “, legt ICT manager Leendert Buijtendijk uit: “We proberen de ICT primair rondom hun behoeften in te richten. Onze IT dienstverlening moet hen zo goed mogelijk ondersteunen en collega’s moeten snel, eenvoudig en intuïtief met applicaties kunnen werken. Ook zaken als het vervangen van een apparaat of het aanmaken van een nieuw account moeten snel en probleemloos verlopen. In dat kader zochten we een oplossing om gebruikersaccounts zoveel mogelijk automatisch aan te maken en te beheren, en medewerkers gebruiksvriendelijk toegang te geven tot hun applicaties.”

Er waren daarbij een aantal heldere randvoorwaarden, vertelt Buijtendijk: “ZZG zorggroep hanteert een duidelijke ‘cloud-first’ strategie. We gebruiken Google Workspace en medewerkers werken met Chromebooks en Chromeboxen. Microsoft en Active Directory zetten we alleen nog in voor specifieke toepassingen. We zochten dus cloud-based Access Management en Provisioning functionaliteit die naadloos samenwerkt met onze Google omgeving. HelloID bood daarvoor de juiste functionaliteit met een goede prijs-kwaliteit verhouding. Bovendien hadden we met Tools4ever al positieve ervaringen opgedaan via hun UMRA systeem dat we al langer gebruiken.”

ZZG zorggroep wil haar zorgmedewerkers optimaal ondersteunen. Het streven is dat iedereen vanaf dag één moet kunnen beschikken over een persoonlijk account met gebruiksvriendelijke toegang tot de juiste applicaties en gebruiksrechten. HelloID helpt ons die ambitie in te vullen.

Leendert Buijtendijk, ICT manager ZZG zorggroep

HR systeem als bronsysteem

“ZZG zorggroep heeft een groot medewerkersbestand” vertelt Buijtendijk: “Naast vaste medewerkers zijn er veel flexwerkers en een grote groep vrijwilligers. Deze worden geregistreerd in het HR systeem van Visma|Raet en dankzij een koppeling met HelloID worden bij de aanmaak van een nieuwe medewerker ook automatisch een nieuw gebruikersaccount en de bijbehorende rechten aangemaakt. Minstens zo belangrijk is dat bij een nieuwe rol voor een medewerker of bij iemands vertrek ook automatisch de accounts worden aangepast of verwijderd. Dit is erg belangrijk omdat binnen zorginstellingen veel met privacygevoelige persoonsgegevens wordt gewerkt.”

Integratie in het intranet

“Ons intranet (Loek) speelt een belangrijke rol om onze IT dienstverlening gebruiksvriendelijk te maken. Samen met onze afdeling Communicatie hebben we hier vol op ingezet. Via Loek heeft een medewerker direct toegang tot alle voor haar of hem relevante informatie. Door het HelloID portal te integreren in Loek, heeft de medewerker via intranet ook direct toegang tot diens persoonlijke set applicaties. Via eenvoudige iconen kan een medewerker met één klik een applicatie opstarten.”

Koppeling met bedrijfsapplicaties

HelloID ontsluit dan ook meerdere bedrijfsapplicaties. Buijtendijk licht toe: “Dat gaat onder meer om de twee ECD toepassingen Nedap ONS en Ecare Puur die ZZG zorggroep gebruikt en ons TOPdesk service management systeem. We sturen nadrukkelijk op onze roadmap waarbij het niet alleen gaat om het beschikbaar maken van nieuwe applicaties. Minstens zo belangrijk is dat onze koppelingen steeds slimmer worden. Een applicatie activeren met één klik en zonder wachtwoord is belangrijk. Maar we werken er met Tools4ever ook aan dat afhankelijk van iemands rol ook binnen de applicaties direct de juiste rechten staan ingesteld. De beperkende factor hier is vaak in hoeverre die applicaties daar mee om kunnen gaan.

Van Single Sign-On naar ‘Single MFA’

Hij vertelt ook dat we aansturen op wat je ‘Single Multi Factor’ zou kunnen noemen: “Bij het gebruik van zorgtoepassingen en persoonsgegevens vormt Multi Factor Authenticatie een belangrijke extra toegangsbeveiliging. Nu nog moeten medewerkers soms per applicaties een 2e factor gebruiken (token, sms code o.i.d.). We werken er naartoe dat medewerkers straks bijvoorbeeld alleen aan het begin van hun werkdag toegang vragen met behulp van MFA, waarna ze de rest van hun werktijd direct hun applicaties en data kunnen gebruiken. Het is een van de vele stappen op weg naar een steeds gebruiksvriendelijker IT omgeving voor onze zorgmedewerkers. Daar doen we het voor.”