}

UMRA: monthly password expiration

In Active Directory networks where security is important, you might want to introduce monthly password expiration to a special group of user accounts. Let's say you have 5000 employees, of which 1000 users are working in a retail environment, which is security-sensitive. You only want to apply monthly expiration to the 1000 users, so a domain-wide AD policy is not a valid option. Also, when you expire the passwords of 1000 users on a specific day, you will get a massive helpdesk load, so you want to balance the load over the month. The solution is a smart UMRA automated process:

  • Query the 1000 users you want to include in the operation
  • Loop through each user and get a good name value (lastname or smtp address)
  • Map the first character of the name value to a day number (alphabet position)
  • If the day number equals the current day number => password change at next logon
  • Send a warning e-mail to the users who's password will be reset within 5 days

The number of resets won't be exactly 1000 / 26 = 38, since some letters are more common than others. However, you can predict who's password is going to expire since you know the letter of the day. At the time of writing, it's day number 11, so that means everybody who's name starts with a "k" will be processed.

SAP koppeling met Active Directory

Bij 1 van grootste ziekenhuizen van Nederland heb ik recentelijk een SAP koppeling naar Active Directory opgeleverd met behulp van UMRA van Tools4ever. Het scenario is dat SAP elke x minuten een feed aanleverde in CSV formaat met alle wijzigingen, die vervolgens in Active Directory verwerkt moeten worden. Met behulp van specifieke codes voor bepaalde mutaties (instroom, doorstroom, uitstroom) weet de UMRA engine welke business logica uitgevoerd moet worden.

Lees meer

User- en toegangsbeheer in cloud applicaties: een uitdaging

Cloud applicaties als Google Apps, Salesforce.com, GoToMeeting, Office 365, itslearning, AFAS Online en RAET Online worden steeds meer ingezet in het bedrijfsleven. Bij cloud applicaties is het lastiger om exact te weten wie toegang heeft tot welke applicaties en data. Leveranciers van cloud oplossingen geven helaas weinig prioriteit aan het ontwikkelen van beter beheer van user accounts en toegangsrechten in hun applicaties.

Lees meer

De vooroordelen van Single Sign On

Veel IT managers en Security Officers zijn terughoudend als het gaat om het implementeren van een Single Sign On (SSO) oplossing, hoewel de voordelen van SSO duidelijk zijn. Namelijk onder andere gebruikersgemak voor de eindgebruiker en minder wachtwoord reset calls naar de helpdesk. De terughoudendheid ten aanzien van SSO wordt in de hand gewerkt door een aantal vooroordelen over SSO.

Lees meer

RBAC: sleutelrol, beheer en evolutie

Veel organisaties zijn bezig met RBAC in meer of mindere vorm; verkenning, project, implementatie, vulling of beheer. We zien dat dit gestuurd wordt door normen als NEN7510, waarin voornamelijk staat beschreven dat je moet kunnen aantonen waarom iemand een autorisatie nodig heeft en hoe deze tot stand is gekomen. Inmiddels weten we dat RBAC niet een heilige graal is, maar dat veel implementaties stuk lopen door de te grote scope en complexiteit.

Lees meer

Single Sign On met terminal emulatie (VAX64, AS/400, Linux, SSH)

We zien dat veel organisaties steeds bewuster bezig zijn met security, waarschijnlijk mede ingegeven door regelgeving zoals NEN7510 en ICT-audit trajecten. Naast het autorisatiebeheer binnen applicaties, waar we al verschillende oplossingen voor bieden zijn we ook actief op het authenticatie-vlak, namelijk met een Single Sign On (SSO) oplossing.

Lees meer