}

ASP: dynamic checkbox generation

UMRA features quite easy integration with IIS through the use of a COM object, which makes it very easy to send request to and receive information from UMRA. The only thing we need to do when creating a web interface for UMRA is to feed the correct information to an UMRA project.

Code samples:
Set Umra = Server.CreateObject("UmraCom.Umra")
RetVal = Umra.Connect("SRV01", 56814)
RetVal = Umra.SetVariableText("%input%", input)
RetVal = Umra.ExecuteProjectScript("my-project")
RetVal = Umra.GetVariableText("%my-status%", status)

The above code snippet creates an UMRA object, connects to the UMRA service, then feeds some information, executes an UMRA project and then gets the status back from the service.

Challenge on creating dynamic ASP pages:
Ever had trouble creating an ASP page with a variable amount of checkboxes, depending on a database or an Active Directory query? There are easy ways to generate the checkboxes on the page and to dynamically handle the user interaction results. The trick is to generate numbered checkboxes and set the value to the data you want to be processed. The only thing you have to do to handle the submit is query all checkboxes and their values to get the data you need.

 
ASP page with checkboxes in form:
http://pastie.org/528559
 
ASP page to handle the submit:
http://pastie.org/528556

SAP koppeling met Active Directory

Bij 1 van grootste ziekenhuizen van Nederland heb ik recentelijk een SAP koppeling naar Active Directory opgeleverd met behulp van UMRA van Tools4ever. Het scenario is dat SAP elke x minuten een feed aanleverde in CSV formaat met alle wijzigingen, die vervolgens in Active Directory verwerkt moeten worden. Met behulp van specifieke codes voor bepaalde mutaties (instroom, doorstroom, uitstroom) weet de UMRA engine welke business logica uitgevoerd moet worden.

Lees meer

Categorieën

active directory, sap, umra, user management

User- en toegangsbeheer in cloud applicaties: een uitdaging

Cloud applicaties als Google Apps, Salesforce.com, GoToMeeting, Office 365, itslearning, AFAS Online en RAET Online worden steeds meer ingezet in het bedrijfsleven. Bij cloud applicaties is het lastiger om exact te weten wie toegang heeft tot welke applicaties en data. Leveranciers van cloud oplossingen geven helaas weinig prioriteit aan het ontwikkelen van beter beheer van user accounts en toegangsrechten in hun applicaties.

Lees meer

Categorieën

authenticatie, authentication, user provisioning

De vooroordelen van Single Sign On

Veel IT managers en Security Officers zijn terughoudend als het gaat om het implementeren van een Single Sign On (SSO) oplossing, hoewel de voordelen van SSO duidelijk zijn. Namelijk onder andere gebruikersgemak voor de eindgebruiker en minder wachtwoord reset calls naar de helpdesk. De terughoudendheid ten aanzien van SSO wordt in de hand gewerkt door een aantal vooroordelen over SSO.

Lees meer

Categorieën

RBAC: sleutelrol, beheer en evolutie

Veel organisaties zijn bezig met RBAC in meer of mindere vorm; verkenning, project, implementatie, vulling of beheer. We zien dat dit gestuurd wordt door normen als NEN7510, waarin voornamelijk staat beschreven dat je moet kunnen aantonen waarom iemand een autorisatie nodig heeft en hoe deze tot stand is gekomen. Inmiddels weten we dat RBAC niet een heilige graal is, maar dat veel implementaties stuk lopen door de te grote scope en complexiteit.

Lees meer

Categorieën

rbac

Single Sign On met terminal emulatie (VAX64, AS/400, Linux, SSH)

We zien dat veel organisaties steeds bewuster bezig zijn met security, waarschijnlijk mede ingegeven door regelgeving zoals NEN7510 en ICT-audit trajecten. Naast het autorisatiebeheer binnen applicaties, waar we al verschillende oplossingen voor bieden zijn we ook actief op het authenticatie-vlak, namelijk met een Single Sign On (SSO) oplossing.

Lees meer

Categorieën

e-ssom, single sign on, passwords, productiviteit, sso, wachtwoorden