TOPdesk

Service automation: IAM Self Service geïntegreerd in TOPdesk Self Service portal

Bent u al aan de slag gegaan met het Self Service portal van TOPdesk? ...

In de praktijk: nieuwe TOPdesk connector

De afgelopen jaren hebben wij bij diverse klanten onze UMRA – TOPdesk connector geïmplementeerd. ...