IAM: Goliath versus David

IAM: Goliath versus David

Door: Tjeerd Seinen

Eind 2010 gaf Gartner het rapport ‘Magic Quadrant for User Provisioning’ uit. Hierin geeft Gartner haar visie op Identity & Access Management (IAM) voor de komende jaren en de bijbehorende trends. Het Magic Quadrant maakt een splitsing tussen marktleiders, uitdagers, visionairs en kleine spelers. In het betreffende kwadrant staan de markleiders geclusterd op eenzame hoogte. In deze groep bevinden zich onder andere Oracle, IBM, Novell en CA. De overige leveranciers staan allen dicht bij elkaar in de overige kwadranten. Je zou kunnen concluderen dat er een elite bestaat van IAM leveranciers die klaarblijkelijk alles op orde hebben. Is dat dan ook een reden om voor deze partijen te kiezen?

Uit mijn ervaring met IAM-projecten zie ik regelmatig dat projecten worden gestart met leveranciers die tot de elite behoren. Deze leveranciers zetten een zwaar product als middelpunt in, om vervolgens een IAM oplossing om dit product heen te bouwen. Vaak wordt geprobeerd een utopie te creëren die vereist dat de IAM oplossing intensief aangepast moet worden. Er wordt gestart met het automatiseren van processen in de organisatie (workflow management en RBAC) en vervolgens worden IT procedures voor het beheren van user accounts in het netwerk geautomatiseerd. Het probleem hierbij is dat het lastig is om organisatieprocessen te automatiseren en dat het nog lastiger is om RBAC informatie te vullen met gewenste autorisatie-informatie. Tijdens de lange doorlooptijd treden wijzigingen in de organisatie op ten gevolge van re-organisaties, fusies en/of splitsingen. Deze projecten stranden vaak na een grote investering of worden maar deels in productie genomen.

Ik kan dus concluderen dat de keuze voor een leverancier die tot de elite behoord niet automatisch resulteert in een geslaagd IAM-project. Dit wordt ook door Gartner beaamd in het rapport. Elite leveranciers hanteren vaak zware projectstructuren en een groot aantal voorwaarden. Gartner maakt de opmerking dat te complexe benaderingen ervoor zorgen dat IAM-projecten vaak spaak lopen.

Gartner schetst nog een groot aantal punten, scenario’s en voorwaarden waaraan een IAM leverancier zou moeten voldoen. Opmerkelijk genoeg voldoet Tools4ever als Nederlandse niche speler aan al deze voorwaarden met een stabiele eigenwijze benadering die door veel klanten als prettig wordt ervaren. Vaak wordt er in aanbestedingstrajecten gekozen voor oplossingen van Tools4ever vanwege korte doorlooptijden, de vele succesvolle implementaties en een mix van een bottom-up en topdown benadering. Het succes van Tools4ever zit hem vooral in de volgende onderdelen die ook Gartner noemt als succesfactoren:

• Het niet splitsen van de implementatieverantwoordelijkheid tussen productleverancier en implementatiepartner. Tools4ever heeft reeds jaren geleden onderkend dat het succes van een IdM implementatie zit in de kennis en kunde van de IdM consultants en de complexe implementaties niet eenvoudig over te laten valt aan een implementatiepartner.

• Fasering: door IAM in allerlei kleinere deelprojecten op te splitsen over een lineaire tijdlijn wordt een logge scoop voorkomen. IAM-trajecten zijn vaak eenvoudig te splitsen in deeltrajecten waarbij ieder deeltraject al zichtbaar resultaat oplevert.

• Modulair: De technische oplossingen worden modulair opgebouwd waardoor er eenvoudig doorgebouwd kan worden. Hierdoor bereik je deelresultaten in plaats van eindpunten.

• Flexibel: Het stroomlijnen van de huidige situatie is meestal de start van een IAM traject. Door optimalisatie van huidige processen komt er tijd en ruimte vrij komt om aan vervolgstappen te kunnen werken.

• Een volledig portfolio: Tools4ever kan een volledig portfolio aan oplossingen bieden die zijn bewezen in productie bij klanten. Daarnaast kan Tools4ever een prima rol vervullen als deel supplier.

Het resultaat van de benadering van Tools4ever is dat vrijwel alle projecten slagen. De meeste klanten zitten in een fase waarbij er gemakkelijk kan worden doorgebouwd naar de volgende trends binnen IAM of een volgende fase van de huidige trends.

David won toch ook van Goliath!

Tjeerd Seinen

Geschreven door:
Tjeerd Seinen

Tjeerd Seinen is Identity Management Expert & co-founder van Tools4ever. Hij beschikt over zowel een technische als commerciële achtergrond en is daardoor in staat om kansen in de markt om te zetten in functionaliteiten voor producten en consultancy diensten.

Anderen bekeken ook

Wie is het? Telefonisch identificeren van inbound bellers

Wie is het? Telefonisch identificeren van inbound bellers

24 mei 2012

Introduceer sterke wachtwoorden in 3 eenvoudige stappen

Introduceer sterke wachtwoorden in 3 eenvoudige stappen

08 maart 2012

Single Sign On en wachtwoordsynchronisatie: een krachtige combinatie

Single Sign On en wachtwoordsynchronisatie: een krachtige combinatie

23 november 2011

What’s in a password?

What’s in a password?

22 augustus 2011